Museumsledere finder nye Nordboer-ruiner

To museumsledere har under en rekognoscerings –og opmålingstur i Sydgrønland fundet ruiner, der hidtil ikke har været registreret.

I september måned tog to lokale museumsledere fra Narsarsuaq Museum og Nanortalik Museum, Ole Guldager og Lasse Meyer, ind til området omkring Tasersuaq i Tasermiut Fjorden. Her skulle de foretage besigtigelser og opmålinger af nogle af de nordboruiner, der allerede kendes på stedet, og for at søge efter nye ruiner.

Lokale fåreholdere bidrog med deres særlige områdekendskab. Det skriver Lasse Meyer i en pressemeddelelse.

- Undervejs dukkede nogle mindre ruiner op, som ikke tidligere har været registreret. De blev ligeledes målt ind med GPS og tegnet. Når informationerne er efterarbejdet bliver det sendt til Grønlands National Museum for at indgå i databasen over grønlandske fortidsminder, lyder det i en pressemeddelelse.

Naturen nedbryder ruinerne

Ruingrupperne, der blev lokaliseret, blev målt ind med GPS og tegnet. Informationerne om ruinernes tilstand med mere vil blive indleveret til Grønlands National Museum med henblik på videre vurdering.

Særligt et gårdkompleks var ved at forsvinde helt bort som resultat af, at elven der løber gennem Qingua-dalen med årende har ændret sit løb.

 

Bornholmsk fond støtter arbejdet

Rekognosceringsturen foregik med støtte fra Gitz-Fonden. En del ruiner ligger meget skjult og er svært tilgængelige. Andre er udsat for naturens egen nedbrydningsproces.

- Det er derfor vigtigt at få indhentet viden i god tid. Ligeledes kan det bidrage til ny viden, hvis undersøgelser viser sig at kunne kaste nyt lys over nordboeres færden i Sydgrønland, skriver Lasse Meyer.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt