Marineforskere til møde om biodiversiteten i Arktis

Biodiversitet i Arktis - altså mangfoldigheden i dyre- og planteliv i den arktiske region - har stået på dagsordenen i de seneste dage i Nuuk.

Det er den marine gruppe af forskergruppen ’Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme’ - CBMP-Marin - der netop har afsluttet sit årlige møde, der blev afholdt på Grønlands Naturinstitut.

Forskergruppens primære opgave er, at holde tæt øje med biodiversiteten i det Arktiske havområder.

Og som noget nyt iværksætter Grønland nu et nyt program for identifikation af bunddyr fra bifangst i bundtrawl. Programmet skal køre som en del af de almindelige fiskeriundersøgelser langs vest- og sydøst Grønland over en treårig periode.

Understreger vigtigheden af overvågningen af biodiversiteten i Arktis

30 forskere og eksperter deltog i CBMP-mødet, som består af forskere fra USA, Canada, Island, Færøerne, Norge samt Rusland og Grønland/Danmark.

- Mødet understregede både nødvendigheden og viljen fra de Arktiske lande til overvågning af biodiversiteten i havet. Og Grønland indgår som en vigtig deltager, understregede den afgående formand i CBMP, Thomas Juul-Pedersen fra Grønlands Naturinstitut.

Formandskabet blev ved mødet overdraget til Rusland.

CBMP er en arbejdsgruppe under ’Conservation of Arctic Flora and Fauna’ (CAFF) og Arktisk Råd, som skal sikre at man så hurtigt som muligt får registreret hvis der sker signifikante ændringer og trusler mod biodiversiteten i de cirkumpolare områder.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl