Kommissoriet til Ole Spiermann nu offentliggjort

Den juridiske undersøgelse af landsstyrets omdiskuterede håndtering af en tillægsbevilling til efterskolen i Qasigiannguit skal kaste lys over tre spørgsmål. Det fremgår af kommissoriet til professor Ole Spiermann, der nu er offentliggjort.
Skrevet af Karsten Sommer
17. december 2008 05:37

Professor Ole Spiermann har påtaget sig opgaven med at granske i, om der forvaltningsretsligt er begået lovbrud i sagen om tillægsbevillingen.

Professoren skal undersøge tre ting: Dels om der i forløbet er sket overtrædelse af lovgivningen, dels om grundloven er overtrådt ved at landsstyret bad Landstingets Formandskab om udsætte landskassens regnskab for 2007 – og endelig – hvis der er tale om lovbrud, hvem bærer så ansvaret?

Hvorfor Hans Enoksen netop har valgt Ole Spiermann til opgaven fremgår af skrivelsen. Her lyder det nemlig:

- Din deltagelse i Selvstyrekommissionens arbejde som rådgiver for den grønlandske side har aftvunget vores anerkendelse af din objektivitet. Grønlands Landsstyre anser derfor, at du på betryggende måde vil kunne gennemføre den ønskede undersøgelse.

Sammen med kommissoriet har Ole Spiermann fået overdraget en del skriftligt materiale i efterskolesagen.

Bl.a. en yderst kritisk forvaltningsrevision fra revisionsfirmaet Deloitte.