Foto: KNR

Hvorfor Danmark, lyder spørgsmålet

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget lancerer to nye undersøgelser om de ressourcer, Grønland har blandt de 18.500 grønlændere, der bor i Danmark.

De nye undersøgelser er en opfølgning på den den første statistiske oversigt over grønlændere i Danmark - deres alder, geografiske spredning, uddannelse og beskæftiglse.

Den ene nye del består af en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker de uddannelses- og erhvervsmæssige ressourcer, der findes blandt 1. generations grønlændere i Danmark og den tilknytning og holdning, gruppen har til det grønlandske samfund. Del 3 går et spadestik dybere og består af en interviewundersøgelse blandt ressourcestærke grønlændere i Danmark. Her bliver de spurgt om, hvad der skal til for, at de vil flytte tilbage til Grønland.

Svarene fra de interviewede er kontroversielle. De tyder på, at Grønland endnu ikke kan tilbyde en tidssvarende ramme for en moderne tilværelse og ikke har nået samme udviklingsniveau som Danmark.

De adspurgte peger især på den økonomiske ulighed, de sociale problemer og et lavere niveau i den grønlandske folkeskole som væsentlige barrierer mod at flytte hjem igen.

Omvendt savner de fleste Grønland og er ikke afvisende overfor at flytte tilbage, hvis forholdene var anderledes. De udtrykker alle en stor længsel efter deres familie og den storslåede natur i Grønland, og de er åbne for tanken om at arbejde i Grønland i en periode.

Den viden, som de to nye undersøgelser tilvejebringer, er uhyre vigtig i og med at det grønlandske samfund på den ene side er i en rivende udvikling økonomisk, industrielt og politisk og på den anden side oplever en stor fraflytning.

Det paradoks udgør en af Grønlands væsentligste udfordringer. Undersøgelserne viser imidlertid, at de grønlandske myndigheder og det grønlandske erhvervsliv rent faktisk kan gøre en del for at imødegå udfordringen ved at investere i uddannelse, boliger og sociale tiltag. De kan også målrette rekrutteringen af arbejdskraft og ”designe” jobs til gruppen af grønlændere i Danmark på nye måder, fremgår det af de nye undersøgelser.

Folketingsmedlem Juliane Henningsern præsenterer sammen konsulent Suni Poulsen og antroplog Sara Olsvig de nye undersøgelser ved et møde i Kulturhuset Katuaq i Nuuk på tirsdag. Det sker om eftermiddagen kl. 16.30.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt