Første gang nogensinde: Fund af fugleinfluenza i Grønland

Der er fundet to lomvier i Fyllas Banke som har højpatogen fugleinfluenza. Det er første gang nogensinde, at der er fundet den type af fugleinfluenza i Grønland.
Der er fundet typen højpatogen fugleinfluenza i to lomvier i Fyllas Banke.
24. januar 2023 17:42

For første gang i Grønland er der fundet fugle som har højpatogen fugleinfluenza.

Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Sidste år blev der indsamlet et antal selvdøde edderfugle og lomvier, efter flere personer havde observeret forøget dødelighed af fugle flere steder langs Grønlands vestkyst.

I et samarbejde mellem Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Fødevarestyrelsen i Danmark, er to lomvier fra Fyllas Banke ud for Nuuk og fem edderfugle fra Qeqertarsuaq nu undersøgt for forekomst af fugleinfluenza ved Københavns Universitet i Danmark på vegne af Statens Seruminstitut.

Undersøgelsen påviste forekomst af højpatogen fugleinfluenza af typen H5N1 i de to lomvier. At virus er højpatogen betyder, at sygdommen giver forekomst af høj dødelighed hos fugle.

- Det er første gang højpatogen fugleinfluenza påvises i Grønland. Fyllas banke er et vigtigt overvintringsområde for mange havfugle fra flere forskellige lande og det er usikkert, hvor de to lomvier kom fra, skriver naalakkersuisut.

Risikoen for, at mennesker kan blive smittet med fugleinfluenza gennem inficerede fugle, er til stede med denne H5N1-virus, men risikoen er lav. Det gælder ligeledes at smitte med virus kun i sjældne tilfælde vil give anledning til alvorlig sygdom hos mennesker.

Naalakkersuisut opfordrer dog altid folk til at tage passende forholdsregler ved håndtering af selvdøde eller nedlagte fugle:

  • Vask hænder med sæbe, specielt efter udtagning af indvolde.
  • Flå fuglene i stedet for at plukke dem (giver mindre støv)

Influenzavirus dræbes ved gennemstegning/gennemkogning af kødet og æg. 

Selvdøde fugle bør kun håndteres efter aftale med myndighederne.