I sidste uge underskrev Kim Kielsen aftalen om dansk medejerskab i Kalaallit Airports International. Foto: KNRFoto: KNR / Foto: Jonas Fievé

Ejeraftale om Kalaallit Airports offentliggjort

Aftalen om det danske ejerskab i Kalaallit Airports International er blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

I sidste uge underskrev Kim Kielsen aftalen om dansk medejerskab i Kalaallit Airports International.

Selve aftalen blev dog ikke offentliggjort i forbindelse med underskrivelsen.

Nu ligger aftalen dog på Folketingets hjemmeside, fordi Folketingets finansudvalg skal godkende Danmarks engagement i lufthavnene. Selve ejerskabsaftalen er vedlagt som et bilag.

Finansministeriet fremhæver følgende hovedpunkter i ejerskabsaftalen overfor Finansudvalget:

Danmarks investeringer i Grønlands lufthavne

 

  • Staten skyder 700 mio. kr. i lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Staten vil dermed komme til at eje 33,3 procent af de to lufthavne.
  • Der søges om et lån i Den Nordiske Investeringsbank på 450 mio. kr., hvor staten stiller garanti for lånet, så lånerenten kan blive lav.
  • Staten yder et lavtforrentet lån på op til 450 mio. kr. til den resterende del af finansieringsbehovet.
  • Naalakkersuisut og staten skyder derudover i alt 220 mio. kr. i en pulje, som skal fremme erhvervsprojekter i Grønland.
  • Parternes ejerskab af selskabet skal udøves efter et armslængdeprincip.
  • Selskabets bestyrelse skal bestå af fem-syv medlemmer valgt på en generalforsamling, hvor Kalaallit Airports Holding A/S, der er 100 pct. ejet af selvstyret, indstiller fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, og den danske stat indstiller to bestyrelsesmedlemmer.
  • Minoritetsbeskyttelse for staten gennem enstemmighed i bestyrelsen om fx optagelsen af nye aktionærer og væsentlige, selskabsretlige omstruktureringer.
  • En overordnet drifts- og udbyttepolitik, der sikrer, at Kalaallit Airports International A/S skal drives på et forretningsmæssigt grundlag med henblik på overskudsgivende drift, dog under hensynstagen til selskabets primære formål, som er at tilvejebringe og drive effektiv infrastruktur til gavn for Grønland.
  • Der vil som følge heraf ikke blive anlagt en aggressiv udbyttepolitik.
  • En forkøbsret, således at selvstyret og den danske stat hver især har forkøbsret til den anden parts aktier i selskabet, såfremt den anden part ønsker at afhænde sin aktiepost.

Du kan se hele aftalen her: Ejerskabsaftalen

Finansministeriet skriver videre, at der er tale om en balanceret aftale, hvor den danske stat bliver beskyttet som mindretalsaktionær.

Folketingets finansudvalg skal altså godkende aftalen. Her i landet har Kim Kielsen fremlagt hovedpunkterne af aftalen for Inatsisartuts finans- og skatteudvalg, men udvalget skal ikke godkende aftalen.

Det er faldet oppositionspartiet Partii Naleraq for brystet, at Naalakkersuisut ikke har offentliggjort aftalen, og det har fået partiets Pele Broberg til at sende en række paragraf 37 spørgsmål afsted. Spørgsmålene handler blandt andet om, hvornår offentligheden får aftalen at se.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl