Foto: KNR

Konference: Bygdeforældre skal støtte deres børn til uddannelse

Hvis børn og unge i bygderne i højere grad skal have en uddannelse, spiller forældrene en vigtig rolle, siger Palle Lennert fra det succesrige projekt NUIKI.

Bygdeskolerne mangler faglærte lærere, og børnene skal ofte rejse fra deres trygge vante omgivelser til byerne for at færdiggøre deres folkeskole. Uddannelsesmulighederne er begrænsede i landets mange bygder, og derfor kræver det en særlig indsats fra forældrene, hvis de unge ikke skal ende som arbejdsløse ufaglærte.

Det var et af budskaberne fra Palle Lennert fra projektet NUIKI på Selvstyrets konference om mindre bosteder, der afholdes i Nuuk tirsdag og onsdag i denne uge.

NUIKI arbejder med at opkvalificere unge ude i bygderne, så de unge kan få sig en uddannelse og i sidste ende et job. Og projektets resultater er gode – 285 elever har været igennem projektet og cirka 80 procent af eleverne har fået et adgangsgivende bevis til enten en erhvervsuddannelse eller GU.

Forældre har en afgørende rolle

Palle Lennert fortæller, at forældrene spiller en afgørende rolle for de unges uddannelse.

- Vores uddannelsessystem har et klart særkende – dem, der går videre, er de elever, der har gode rammer i deres hjem. Hvis forældrene har fulgt deres unge og forberedt dem til uddannelse, så kan de unge lykkes, siger Palle Lennert.

Han mener, at den erkendelse er vigtig, og det inddrager NUIKI i deres undervisning og behandling af den enkelte elev.

- Der er mange uuddannede forældre her i landet, og det er et krav, at forældrene kan hjælpe barnet i uddannelsen. Vi har prøvet at løfte forberedelsen i flok, for mange forældre er i tvivl om, hvordan de kan støtte deres børn i uddannelsen, siger Palle Lennert.

Elever skal tage ansvar

En anden vigtig del i NUIKIs succes er ifølge Lennert at få eleverne til at tage ansvar for sig selv. De skal først og fremmest selv have lyst til at tage en uddannelse, og de skal være velforberedte og møde til tiden:

- Vi opfordrer dem til at forberede sig nu – selvom det er maj og skolen først begynder i august, så skal I allerede nu forberede jer, I august skal I være klar, sagde Lennert.

Ifølge Lennert er det vigtigt, at de unge opfordres til at kigge fremad, selvom de måske har haft en hård barndom, og derfor underviser NUIKI eleverne i personlig udvikling.

Han konstaterede, at bygdebørn har flere udfordringer, når de skal tage en uddannelse, men det kan lade sig gøre.

- Vi skal selv gøre dem klar til at gå fra bygd til by for at tage en uddannelse. Bygdernes børn skal gøres selvstændige.

NUIKI har været finansieret af Villum-fonden de første fire år, men fra og med 2017 har Selvstyret overtaget finansieringen via finansloven. Ifølge Selvstyret er der mellem 1.000 og 1.500 unge i bygderne, der er ufaglærte uden fast beskæftigelse.

 

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.glKNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt