Foto: Paalu Møller/KNR

Analyse skal hjælpe udsatte børn og unge

Socialstyrelsen i Danmark har udarbejdet en rapport, der skal hjælpe Selvstyret med at håndtere nogle af problemerne med udsatte børn og unge.

Det er Selvstyret, som har peget på tre områder, der udgør emnerne for rapporten "Initiativ om understøttelse af det grønlandske selvstyre på området for socialt udsatte børn og unge i Grønland".

Det drejer sig om områderne sagsbehandling, familiecentre og døgninstitutioner.

Hvad angår sagsbehandlingen, anbefaler rapporten overordnet, at Selvstyret hjælper kommunerne ved at udarbejde fælles redskaber, der kan standardisere sagsbehandlingen. Desuden vil det være en god idé at oprette akutenheder i alle kommuner.

Familiecentrene bør også spille en større rolle i udredningen af barnet og familierne. Og endelig anbefales det, at Selvstyret iværksætter en landsdækkende kampagne om overgreb.

Anbefaler netværksgrupper

Hvad angår familiecentrene lyder anbefalingen, at centrene opretter netværksgrupper for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Desuden bør centrene rumme flere boenheder og have fokus rettet mod at unge har adgang til væresteder på familiecentrene.

I forhold til døgninstitutionsområdet anbefaler rapporten at samtlige døgninstitutioner har en målgruppe, der er klart defineret. Samtidig bør deres pædagogiske metoder være velbeskrevne.

Derudover skal der være tilbud til de målgrupper, der ikke i dag kan rummes på en døgninstitution. Det gælder børn og unge med et misbrug af rusmidler samt unge med såkaldt udadreagerende adfærd.

Rapporten udkom i september sidste år og er netop blevet publiceret på naalakkersuisuts hjemmeside. Du kan læse rapporten her.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt