Naalagaaffeqatigiinnerup Oqaluttuassartaa (2:6)

Rigsfællesskabets Historie (2:6)

"Namminersulerusunneq."
Qallunaat Nunaat piitsooqisoq Kalaallit Nunaat, Island Savalimmiullu akisussaaffigilerpaat. Kalaallit puisinniarnerat qallunaat iluanaarutigeqaat, Kalaallit Savalimmiullu imminnut ilisimaarinnerat annertusiartorpoq. Oqaatsit, piorsarsimassuseq kalaalliussusermillu pingaartitsineq sunniuteqartuulerput. Qallunaat tunngaviusumik inatsisitaarneranni Savalimmiut nutaanik pisinnaatitaaffeqalerput, Kalaallinut atuutinngittunik.

"Trangen til selvbestemmelse."
Et ludfattigt Danmark overtager eneansvaret for Grønland, Island og Færøerne. Danskerne tjener godt på grønlændernes sælfangst, mens færingernes og grønlændernes selvbevidsthed vokser. Sprog, kultur og national stolthed får central betydning. Med Danmarks nye grundlov får færingerne nye rettigheder; grønlænderne får ingenting.

Isummersuutit