Danmarkimit 22.10.2015

Danmarkimit – Kalaallit Danmarkimiittut pillugit aallakaatitassiaq - Unnuk manna Danmarkimi kaalallit erinarsoqatigiit MIK-ikkut - Erinarsoqataasartut oqaloqatigineqartut aamma erinarsortut tusarnaarneqarsinnaapput.

I aften grønlændertruppen MIK – Interviews med kormedlemmer og sang.

Isummersuutit