Kuannersuit pillugit tusarniaaneq - Narsamiit Nal. 19.00 (2:2) KNR 09.02.2021

Kuannersuit pillugit innuttaasunik ataatsimiisitsinerit KNR 2 Narsamiit toqqaannartumik allakaatitineq Narsamiit Nal. 19:00

Direkte udsendelse fra borgermøde om Kuannersuit projektet. Fra Narsaq