Qulaarpaa

Qaqileraluni oqallitsitsineq

Qulaarpaa | Namminersulivinneq 08.12.2016

decembarip 09-at 2016 · 11:18

Qulaarpaa | Selvstændighed 08.12.2016

decembarip 09-at 2016 · 11:18

Qulaarpaa | Ny regeringskoalition 10-11-2016

novembarip 14-at 2016 · 11:48

Qulaarpaa | Naalagaaffeqatigiit nutaat 10-11-2016

novembarip 11-at 2016 · 09:06

Qulaarpaa | Nunatta Kangia 08-09-2016

septembarip 09-at 2016 · 01:46

Qulaarpaa | Østgrønland 08-09-2016

septembarip 08-at 2016 · 23:49

Qulaarpaa | Turisme i Grønland 09.06.2016

juunip 10-at 2016 · 15:12

Qulaarpaa (kalaallisut) 31.03.2016

marsip 31-at 2016 · 19:30

Qulaarpaa | Fiskeriet 25.02.2016

februaarip 25-at 2016 · 20:30

Pages