Nutaarsiassat

Aka Jensen knr.gl 2

februaarip 04-at 2020 · 13:04

Aka Jensen knr.gl

februaarip 04-at 2020 · 13:04

ilulissat sprægning knr.gl

januaarip 30-at 2020 · 12:46

Nuuk snevejr knr.gl

januaarip 20-at 2020 · 15:16

Kulturnat til web

januaarip 20-at 2020 · 11:47

Sikker is på Tasersuaq knr.gl

januaarip 10-at 2020 · 16:48

Dronningens Nytårstale knr.gl

decembarip 31-at 2019 · 16:31

Manumina Lund Jensen knr.gl

decembarip 23-at 2019 · 12:02

Midlaraq Lennert knr.gl

decembarip 23-at 2019 · 12:02

Naja Karina Steenhold knr.gl

decembarip 23-at 2019 · 11:34

Louise Pindstrub knr.gl

decembarip 23-at 2019 · 11:34

Brand i Maniitsoq af Karl Davidsen

decembarip 11-at 2019 · 15:04

Qanorooq 21.11.2019 Subclip

novembarip 22-at 2019 · 14:47

Video af Nikolaj Jensen Larsen

novembarip 15-at 2019 · 15:16

Høje bølger i Ilulissat2

novembarip 15-at 2019 · 13:46

P1000742

novembarip 15-at 2019 · 13:46

Qaqortoq storm

novembarip 14-at 2019 · 15:48

knr.gl: Ane Lone Bagger om møde i Washington

novembarip 13-at 2019 · 17:49

Bådcenter motor

oktobarip 25-at 2019 · 16:19

Pages