Savap neqaa karry aappaluttumi

 

Savap neqaa karry aappaluttumi

Akussai

Savap neqaa 500 gr.

Alussaat 1 Red curry paste

Kokosip issera – qillertuusat 2

Lemonip pilutai 5

Peanutit qaqqortarissat 1dl

Alussaat ½ sioraasat

Alussaateeraq ½ taratsut

Alussaat 1 fiskesovs

Uulia  siatsissutissaq

 

Sananera

Savap neqaa mikivallaanngitsunik aakajaannguanulli aggorneqassaaq. Uulia alussaatit 3 igamut uunnanneqassaaq carry pasta aappaluttoq alussaat akulerullugu, fiskesovsimillu akullugu. Tassunga savap neqaa akulerunneqassaaq, qillertuusat marluk kokosip isseranik kuillugit. Taava limep pilutai, sioraasat taratsullu akuleruteriarlugit qaqqortarissat nakkalatserneqassapput 30 min siarusaarlugit.

 

Suluppaagaq uuliamut siataq Tamarindilimmik miseqqigaq

(tunguarnittoq, sakkortooq, sungarnittoq)

Suluppaagaaraq iluitsoq ( 500 gr)

Alussaatit 2 Maizena

Puijaasap affaa olia siatsissut (raps olia)

 

Miserassaa

Alussaat 1 Citronip issera

Alussaat 1 Tamarind imermut arrortitaq

Alussaatit 3 sioraasat

Uanitsoq aappaluttoq ataaseq

Uanitsuaqqat hvidløget (fedit 4)

Naasoq koriander

Alussaat 2 Fiskesovs

Chilit mikisut

 

Sananera

Suluppaagaaqqap tattaajakkap salilluarsimasullu nerpia saarni tikillugit savimmik ipittumik kilinneqassaaq (illugiillugu). Igamut siatsivimmut itilaartumut uulia puujaasap affaa uunnanneqassaaq. Uunnappat suluppaagaq maizenamit nakkalatserneqarsimasoq,  siullermik illua  uuliamut uunarluartumut sianneqassaaq – ca. 15 min. Illua siareerpat illua, aamma maizenamik nakkalatserneqarsimasoq sianneqassaaq kajortilluarlugu.

Miserassaa aalisakkap qaavanut kuisassaq igamut sananeqassaaq ima:

Uanitsoq aappaluttoq aggoorariarlugu hvidløgillu mikisunnguanngorlugit aggorsimasut uuliamut  (alussaatit 3) sianneqassaaq. Tassunga akuliunneqasapput citronip issera, tamarind arrortitaq, sioraasat, fiskesovsilu - imililaarneqarsinnaavoq. Naggataatigut chiliaqqat mikisunnguanngorlugit aggorsimasut akulerunneqassaput, akulerulluartilaariarlugit kissartumit peerneqassaaq. Miseraq alisagaq qalappat qaavanut kuineqassaaq, peqaraanni naasoq coriander ( imaluunniit kuannip pilutaa)  aggorlugu aalisakkap qaavanut nakkalatserneqassapput.

 

Umimmaap neqaa uillut miseraligaq

Akussai

Umimmaap neqaa 400 gr

Alussaat 1 hvidløg aserortigaq

Alussaatit 2 soya sauce

Chili mikisut 1-2

Piluttat 5 Forårsløg

Alussaat 1 sioraasat

Alussaat 3 uillut miseraat (oyster sauce)

Alussaat 1 maizena

Uulia

 

Sananera

Miserassaq sanareerpat ummimmaap neqqaarinnera mikivallaanngitsunik aakajaannguanngorlugu aggorneqarsimasoq miseqqami sianneqassaaq 30 min.

Miseraq umimmaap neqaanut siatsivissaq. Uulia alussaatit 3 siatsivimmi uunnalerpat akuneqassaaq hvidløgit aserortersimasut, soya sauce, sioraasat, uillut miseraat, uanitsuaqqat kipungasumik tamuanngorlugit aggukkat aamma chiliaqqat marluk mikisunnguanngorlugit aggorsimasut. Akulerulluarpata umimmaap neqaa ikineqassaaq maizenamik nakkalaattaarlugu 30 min. aalatillattaallugit sianneqassapput.

 

Nerisassiat taakku tamarmik suaasanik illoqarsinnaapput (løse ris, soorlu jasmin ris)