Toqutsinermut pasineqartut arlallit politiinit tigusarineqarput.Assi: Kathrine Kruse/KNR

Unnerluussut: Toqoriarlugu aggoriarlugu eqqaavimmut igippaa

Angut unnerluutigineqartoq ilaatigut toqutsisimasutut toqungasullu timaanik ikkatiginnissimasutut pasineqarpoq.

Nunatsinni toqutsinermik suliani peqqarniinnerpaat ilaat pillugu novembarip 21-aniit 24-anut eqqartuussiissutigineqassaaq.

Suliaq taanna Ilulissani siorna toqutseriarluni toqungasup timaanik agguisoqarsimaneranut tunngavoq. Tamatumani angut 28-nik ukiulik angummik 24-nik ukiulimmik toqutsisimasutut pasineqarluni tigusarineqaramili maannamut suli tigummigallarneqarpoq.

Angut taanna toqutsisimasutut, toqungasup timaanik assuarnartumik ikkatiginnissimasutut tillissimasutullu, biilernermut allagartaqarani biilersimasutut marloriarlunilu nakuusersimasutut pasineqarluni unnerluutigineqarpoq.

KNR-ip unnerluussut angummut pasineqartumut tunngasoq pissarsiaraa. Angut taanna Ilulissani angummik inuusuttumik najugaqarfiit ilaanni siorna septembarip 29-ani nalunaaquttap 00:15-ip  11:00-llu akornanni toqutsisimasutut pasineqartoq, unnerluussummi allaqqavoq.

AAMMA ATUARUK Toqutsinermi agguisoqarnera pillugu suliaq novembarimi ulluni sisamani eqqartuussissutigineqassaaq

Qanoq ilineranik ilisimaneqanngitsumik, ilimanarluni niaquata anaalerneranik, savimmik kapoorneranik imaluunniit qungasiata kipineratigut toqussimagaa, unnerluussissummi ilaatigut allaqqavoq.

Toqoreernerata kingorna imaluunniit kinguninngua niaquata tunuatungaatigut aammalu pukusuata nalaatigut qasseeriaqaluni kapoorsimagaa kilertitersimagaaluunniit kingornalu timaa aggoriarlugu aggukkani piffimmi pinerluffiup qanittuani eqqaavimmut igissimagai taakkulu kingornatigut Ilulissani ikuallaavimmukaanneqarsimasut, unnerluussummi aamma allaqqavoq.

Angut taanna piffissami aalajangigaanngitsumi immikkut paarisassanngortinneqassasoq, unnerluussisussaatitaasut piumasaraat.

Toqungasup timaata aggorneri ullut arlallit ingerlaneranni nassaariortorneqartut

Toqungasup timaata aggornerisa ilaannik eqqaaviup ikuallaaviani siorna arfininngornermi oktobarip aappaani nassaaqqaartoqarpoq.

Nassaaqqaartoqarneraniit ullut pingasut kingorna toqungasup timaata aggornerisa ilaannik allanik nassaaqqittoqarpoq.

 

Ilulissani politiit qatserisartullu toqutsisoqareernerata kingorna ikuallaavimmi misissuipput. Assiliisoq: Kathrine Kruse/ KNR

 

Politiit qatserisatullu uppernarsaatissarsiorlutik ikuallaavimmi ulluni arlaqartuni misissuipput. Kalaallit Nunaanni Politiit suliaq peqqarniitsumik aallaaveqarmat Danmarkimut ikiortissarsiorput. Pinerluttoqarsimatillugu toqusunillu misissuisartut Ilulissanut toqunneqarsimasup kinaaneranik qanorlu toqusimaneranik misissuiartorput.

AAMMA ATUARUK Politiit Ilulissani toqutsinermik misissueqqissaarnertik naammassigaat

Angummulli pasineqartumut unnerluussuterpaaluit novembarimi eqqartuussissutigineqassapput. Angut taanna 2020-mi februaarip 13-iani nakuusersimasutut aamma pasineqarluni unnerluutigineqarpoq.

Angut taanna Ilulissani najugaqarfimmi nalunaaquttap 00:00-p 02:00-llu akornanni nakuusersimasutut pasineqarpoq.

Inuk passunneqartariaqakkanik ajoquserlugu, ilaatigut najungasui arlallit napillugit puaatigullu aanaalersillugu, niaquatigut timaatigullu amerlassusilerneqanngitsunik isimmigarlugulu patittarsimagaa, unnerluussummi allaqqavoq.

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi nakuuserluni saassussisoq

Angummulli tassunga unnerluussutit suli ilaqarput, angummi taanna pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi ukiumi ataatsimi tigummigallagaanermini nakuuserluni saassussisimasutut aamma pasineqarpoq.

Angutip taassuma pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmeeqatini 2022-mi januaarip arfineq-aappaani nalunaaquttap 00:00-p 02:00-llu akornanni tigoriarlugu natermut naloriussimagaa kingornalu qaavanut ingifferiarlugu najungasuatigut seeqqormittarsimagaa, unnerluussummi allaqqavoq.

Angummut tassunga unnerluussutit katillutik tallimaapput. Angut taanna biilernermut allagartaqarani Nykøbing Sjællandimi 2017-imi juunimi aallarussaminik biilersimasutut pasineqartoq, unnerluussutip immikkoortuini kingullerni marlunni allaqqavoq.

Qimagaasut taarsiivigineqarnissaannik ajunngitsorsineqarnissaanilluunniit unnerluussisussaatitaasut piumasaqarsinnaanertik oqaatigaat.

Pasineqartup saniatigut inuit marluk allat aamma tigusaapput.

Tigusaasulli aappaa tigusaanermi aqaguani iperagaavoq. Tigusaasuni aappaa arnaavoq, taannalu ulluni pingasuinnarni tigummigallagaareerluni iperagaavoq.    

 Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl