Nuuk apriilip 30-ata tungaanut matoqqagallassaaq.Assi: KNR

Tamaat isigalugu: Nuummi killilersuisoqaannassasoq - sineriammili atuarfeqarfiit annikitsukkuutaartumik ammassasut

Nunatsinni illoqarfiit pingaarnersaata Nuup avataaniittut – mianersorluinnartumik – ammaqqikkiartussapput.

Nunatta mianersortorujussuarmik ammaqqikkiartornissaa, naalakkersuisut siulittaasuata, Kim Kielsenip (S) tusagassiortunik ullumikkut katersortitsinermi oqaatigaa.

Tassa Nuup avataani meeqqat atuarfii apriilip 14-iannit annikitsukkaartumik ammariartortinneqassapput.

Illoqarfiit pingaarnersaanni meeqqat atuarfii ulluuneranilu paaqqinniffiit matoqqatiinnarneqassapput.

- Nuummi meeqqat atuarfii aamma ulluunerani paaqqinnittarfiit matoqqagallartinnissaat naalakkersuinikkut aalajangigaavoq. Ungasissumiit ilinniartitsinerit taamatut ingerlaannassapput, atuartullu soraarummeertussat soraarummeernissaminnut soraarummeernerillu ingerlannissaannut piareersarnissaat sianigineqassapput, Kim Kielsen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Tamaat isigalugu: Coronavirus pillugu killiffik

Nunatsinni inuit 11-t coronavirusimik tunillatsinnikuupput. Taakku tamarmik Nuummi najugaqarput.

Tunillatsissimasunit qulit maanna peqqisseqqissimapput.

Nunatta ammariartornera ima ingerlasinnaavoq:

Nunarput tamarmi:

Timmisartumik angalanerit inerteqqutigineqarnerat apriilip 30-ata tungaanut sivitsorneqarpoq.

Nunatta iluani angallanneq aamma piffissami tassani periarfissaassanngilaq.

Nunatta nakorsaanerata, Henrik Hansenip taama aalajangerneq taperserpaa:

- Nunatsinni killeqarfiit matoqqatinneqarnissaat nunatsinnullu isertunik nakkutiginnissinnaanissarput pingaarnerpaavoq, nakorsaaneq oqarpoq.

Nuuk:

Illoqarfiit pingaarnersaata matoqqanera apriilip 30-ata tungaanut sivitsorneqarpoq.

Taamaammat ilinniarfeqarfiit, atuarfiit ulluunerani paaqqinniffiit suli matoqqatinneqassapput. Avataanit atuartitsinerit maannakkutut ingerlatiinnarneqassapput.

Ilisimatusarfik ilinniarfeqarfiillu allat avataanit ilinniartitsineq aamma ingerlatiinnarsinnaavaat, taakkuli aamma arriitsumik annikitsukkaamillu ammariartoqqissinnaapput.

Imigassamik inerteqquteqarneq apriilip 15-ianut atuutsinneqaraluarpoq. Tamanna atorunnaarsinneqassanersoq Kim Kielsenip akissuteqarfigerusunngilaa.

AAMMA ATUARUK Napparsimavit, peqqippit angerlarsimaannaqqusaavilluunniit? Taamaappat innersuussutit qimerluukkit

Nuuk Centerimi pisiniarfiit namminneq isertarfeqanngitsut matoqqaannassapput. Kim Kielsenillu oqarnera naapertorlugu taakku ammaqqissinnaanissaannut Naalakkersuisut aaqqiissuteqarniarsaripput.

Inuit illup iluani silamilu amerlanerpaamik qulit kisimik suli katersuussinnaapput. Inuillu imminnut 2 meterinik ungasitsigissapput.

Cafét, imerniartarfiit neriniartarfiillu pillugit pilersaarummik suli saqqummiussisoqanngilaq.

Nuup avataani:

Meeqqat atuarfii Nuup avataaniittut apriilip 14-ianit annikitsukkuutaartumik ammariartussapput.

Nakorsaanerup oqarnera naapertorlugu – atuartut sumiiffimmi ataatsikkut katersuutinnginnissaat tamatumani pissutaavoq.

- Atuarfiit pisortaasa eqqarsaatigilaartariaqarpaat amerlasuut katersuutinnginnissaat. Atuartut ilaat ullaap tungaani ilaallu ualikkut atuartinneqarsinnaapput. Taakkununngali qaninnerpaasut pilersaarusiussapput. Taakkununnga annikitsukkuutaartumik pilersaarusiussanngilagut, nakorsaaneq oqarpoq.

Suliffeqarfiilli tamarmik – pisortat namminersortullu suliffeqarfiini sulisut tamarmik angerlarsimaffimit sulisinnaasut maajip aallaqqaataat ilanngullugu angerlarsimaffimmit sulisissagaat innersuussutigineqarpoq.

AAMMA ATUARUK ASSILIARTAT: Coronavirusi timimi ima iliortarpoq

Aaqqissuussinerit 10-init amerlanerusunit peqataaffigineqartut sukannersumik suli innersuussutigineqanngillat.

Illoqarfinni anginerusuni bussit inissaqassutsiminnit amerlanerusunik ilaasoqassanngillat.

Timersortarfiit, naluttarfiit caféllu isersimasoqassutsimi affaannaanik isersimaffigineqarsinnaassapput.

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Uninngasut 0  
Toqusut 21  
Siullermik kapitissimasut 73%  
Aappassaa kapitissimasut 68%  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
  Nutarterneqarpoq: 
  Apriilip 1-aat 14:00

corona_model_001.png

Nunatsinni coronavirusi pillugu

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk