Saarulliit paniarsuttut allakkerivinnik ilungersunartorsiortitsipput

Saarulliit tarajortikkat paniarsuttut Savalimmiuneersut, maanna juulleriartornerani Danmarkimi allakkerivinnut ilungersunartorsiortitsipput.

Tassami Savalimmiormiut aalisakkat taakku, sakkortoorujussuarmik tipillit, juullilernerani ilaquttaminnut Danmarkimiittunut karsikkaarlugit nassiussuuttarpaat. Ajornartorsiutaalersorli tassaavoq, saarulliit tarajortikkat paniarsuttut tamakku, ilaat tipittorujussuit, iluamik poortornagit nassiunneqartarmata.

Nassiussat Savalimmiuneersut saarullinnik tarajortikkanik paniarsuttunik imallit, putusoorsimagaangata, allakkerisarfimmi sulisut tamarmik aniatinneqartariaqartartut, aviisimi Berlingske Tidendemi allaaserineqarpoq.

- Savalimmiormiut paqqaartuutaat ima tipitsigisarput, aalisakkat sumiiffissinissaasa tungaannut allakkanik poortukkanillu immikkoortiterineq tamarmi unitsinneqartariaqartarluni, taama oqaluttuarpoq Post Danmarkimi tusagassiinermut pisortaq Lars Kaspersen.

Allakkat poortukkallu Savalimmiuneersut umiarsuarmik Aalborgimut apuunneqartarput, tassanngaanniillu allakkanik poortukkanillu immikkoortiterivimmut Jyllandip qiterpasinnerusortaaniittumut ingerlateqqinneqartarlutik. Tassani pisortaasoq Kate Kruse oqarpoq, poortukkat tamakkua alittoorsimasut narlanngunarluinnartartut.

Taamaattumik Savalimmiormiut juullilernerani kissaateqarfigai, saarulliit tarajortikkat paniarsuttut karsinut puunnginnerini plastikkimik pooqqaartaqqullugit.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat