KNI-p siulersuisuisa siulittaasuat, Lars Borris Pedersen.Assi: KNR.

Quersuarmiittuutit naatsorsorneri kukkuneqarujussuartut: KNI-p siulittaasuata qullersat pisuunnginnerarai

KNI-p ukiuni kingullerni qulini quersuarmiittuutai 50 aamma 70 millionit koruunit akornanni nalitunaarneqarsimasut erserpoq. KNI-lli siulittaasuata siulersuisuisut qullersalluunniit taama pisoqarneranut akisussaanngissoralugillu allatut iliorsimasinnaasimasorinngilai.

Qullersat siulersuisuisullu tamarmik arajutsilluinnarsimapput. Quersuarmiittuutit naatsorsornerat millionerpaalunnik ukiuni qulikkuutaani nalitunaarneqarsimanerat, KNI-p naatsorsuuseriffiata kukkunersiuisuisalu illup avataaneersut aamma arajutsilluinnarsimavaat.

Kukkuneq KNI-ip ukiuni pingasuni 70 millionit koruuninik ukiunilu kingullerni arfineq marlunni 50 millionit koruuninik nalitunaarneqarneranik kinguneqarpoq. Tassa imaappoq, KNI-p ukiuni kingullerni qulini inerniliussanit nalikinnerusimavoq. 

Inuk ataaseq kukkunersiuisunut aqqisa taaneqanngitsunut, KNI-p ukiorpassuarni kukkunersiuisuinut Revisor Deloittemut kingorna attaveqartunut aatsaat saaffiginnereersorlu, KNI-p qullersaata siulersuisuisalu naatsorsuinerit kukkuneqartut paasisimavaat. Revisor Deloittellu KNI tamanna pillugu aatsaat apriilimi kalerrippaa.

KNI-mi quersuarmiittutit pillugit kusanaatsuliaq- Suliaq naatsumik
  • KNI-p quersuarmiittuutiminnik nalunaarsuinermini naatsorsuinerminni 2010-miilli kukkujuartarsimavoq.
  • Tassa imaappoq: 2010-miit ukiuni pingasuni quersuaarmiittutit naleqassusaat 70 millionit koruuninik amerlavallaagaapput, ukiunilu kingullerni arfineq marlunni 50 millionit koruuninik amerlavallaagaalutik.
  • Kukkuneq KNI-p naatsorsueriaasianut nalunaarsuineranit allaaveqarpoq, kikkulli kukkuluttorsimanersut KNI-p oqaatigisinnaanngilaa.
  • Tamanna suliffeqarfiup nammineq pigisaata 50 millionit koruuninik ukiup qiteqqunnerani decembarimi naatsorsuusiornermi ikilineqarneqannik kinguneqassaaq.
  • Kukkuneq suliffeqarfiup aningaasaqarneranut, tamatumani ingerlatsinermi angusaanut, KNI-meesut oqarnerat naapertorlugit sunniuteqangaarnavianngilaq.

- Quersuarmiittuutinik naatsorsueriaaserput pisariusorujussuaq, naatsorsuinermik immikkut ilisimasallit pilersitaraat. Taakkuali KNI-mi suliunnaareerput, KNI-p 2018-imili siulittaasua Lars Borris Pedersen oqarpoq.

Quersuarmiittuutit nalitussusaasa naatsorsorneri ukiuni qulini kukkuneqarujussuarsimanerat, KNI-meersut qanoq ilillutik arajutsilluinnarsinnaagamikku?

- Tamanna erseqqissarnerusinnaanngilara. Oqareernittullu, naatsorsueriaserput pilersitsisut kisimiillutik immikkut ilisimasaqarfigisaraat. Taamaammat siusinnerusukkut arajutsineqartarsimagunarput, Lars Borris Pedersen oqarpoq.

Suliaq taanna KNI-p avataaneersut qullersanit siulersuisunillu ilisimasaqarfiginerusimagaat, taassuma aamma nassuerutigaa.

Suliami akisussaasuunngilagut

Taamaakkaluartoq siulersuisut siulittaasuat isumaqarpoq, nammineq, siulersuisut suliffeqarfiulluunniit qullersai arlaatigulluunniit akisussaasuunngitsut. Apersorneqarnermini tamanna arlaleriarluni erseqqissarpaa, naak pisup uggornartuunera naammaginanngitsuuneralu miserratiginngikkaluarlugu.

Qullersatut inissisimasut kukkunermut uunga aningaasatigut iluanaaruteqanngillat, Lars Borris Pedersen oqarpoq.

- Ukiorparpassuit matuma siorna kukkuneruvoq, suliffeqarfimmi maanna qullersaasut siulersuisunullu ilaasortat suliffeqarfimmiinngikkallarmata.

- Inuk kukkunerulersimasumut pisuussuteqanngitsoq soorunami upissussinnaanngilat. Kukkuneq kukkunersiusumit, illumi kukkunersiuisumit allanillu arajutsineqarsimavoq. Taamaattumik akisussaatitsiuminaappoq, Lars Borris Pedersen oqarpoq.

KNI-p ulluinnarni aqutsisui pisortaanerup Peter Grønvold Samuelsenip siuttuuffigisai siulersuisut siulittaasuata suli tatigalugit aamma naqissuserpaa.

Qullersat ilaasa kukkuneq iluanaarutigisimanngikkaat uppernarsarsinnaaviuk?

- Qullersatut atorfIllit kukkuneq aningaasanik iluanaaruteqaatiginngilaat. Pisortaanerup iluanaarutinit agguagarsisarnera missingersuutinik naammassinnilluarnerup saniatigut allarpassuarnik tunngaveqanngilaq, taamaattumik kukkuneq sunniuteqarpallaarnavianngilaq, siulersuisut siulittaasuat akivoq.

Aningaasanik peqquserluttoqannginneraraa

Kukkuneq KNI-p KNI-llu illup avataani kukkunersiusuta Deloittep apriilip naaneraniilli, KNI-p kukkuneq ilisimaleqqaarmaguli, misissorpaat.

Piginneqatigiiffiup quersuarmiittuutaasa kukkusumik nalitussusilerneranni pinerluttuliortoqarsimanngitsoq, maannamut inerniliineruvoq. Taamaammat kukkuneq piginneqatigiiffiup nammineq pigisaasa tulliani naatsorsuusiornermi 50 millionit koruuninik nalikillisinnerisa saniatigut allamik kinguneqassanngilaq.

Ilissi Deloittelluunniit kukkusoqarneranik ukiuni qulini naammattuisinnaasimanngikkussi inerniliinersi tatigineqarsinnaava?

- Aap, suliap uuma misissorneqarnerani inuppassuit akuupput, iluanaaruteqartoqarsimaneranullu ersiuteqanngitsoq uagutsinnut paasinarsivoq. 

Suliamut tunngatillugu attuumassuteqanngitsunut misissorneqarnissaa pisariaqanngitsoq taanna oqarpoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat