- Politiinut suliassamik tunniussisoqarsimanngitsoq ippassaani paasivarput. Taamaammat taamannak sulisoqarnera akuerisinnaanngilarput, Simigaq Heilmann oqarpoq.Assi: Nina-Vivi Møller Andersen

Qeqertarsuarmi qimussertartut peqatigiiffiat: Peqataaqqusaannginnerput akuerisinnaanngilarput

Qeqertarsuarmiut Kangerlummiullu Avannaata Qimusersuanut qimminik allanertanik Qeqertarsuarmut eqqusisoqarsimaneranik peqquteqartumik peqataaqqusaannginnertik naammaginngilluinnarpaat.

Qeqertarsuarmi qimminik akusanik eqqussisoqarsimasinnaaneranik pasilliutinik politiinut nutaamik suliassanngortitsisoqarsimanngippat mattussisoqartariaqanngitsoq Qimusseq 82-imiit isumaqarput.

- Politiinut suliassamik tunniussisoqarsimanngitsoq ippassaani paasivarput. Taamaammat taamannak sulisoqarnera akuerisinnaanngilarput, Simigaq Heilmann oqarpoq. Taanna Qimusseq 82-ip siulittaasoraa. 

Qimmit Qeqertarsuarmeersut Kangerlummeersullu Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiannit, KNQK-mit, 2018-imi oktobarimi mattunneqarput. Uumasummi nakorsaaniit qimmit marluk akusaasorineqartut DNA-vinik taamani tigusiffigineqarput.

SULIAP INGERLANIKUUNERA:

Januar 2018:

  • Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat, KNQK, pasilliutinik anngussivigineqarpoq.

Oktober 2018:

  • KNQK-p Qeqertarsuarmiut Kangerlummiullu pasilliuteqartoqarnera pissutigalugu oktobarip 17-ani 2018-mi Avannaata Qimussersuanut mattummagit suliaq avammut saqqummiunneqarpoq.

November 2018:

  • Inatsisartut aalisarnermut piniarnermullu ataatsimiititaliaata taamani aalisarnermut piniarnermullu naalakkersuisuusoq qimmit pasilliutigineqartut DNA-vi misissorneqassasut piumasaraat. Misissuiffigineqalereerpulli.

Marts 2019:

  • Kukkuluttuttoqarneratigut DNA-mik misissuineq januarimili piareersimasussaangaluaq kinguarpoq.

Maj 2019:

  • DNA-mik misissuineq piareerpoq - inernerali isertuunneqarpoq.

Juni 2019:

  • Kommune Qeqertalimmit uppernarsarneqarpoq qimmillip kissaateqarneratigut qimmit pasilliutigineqartut oktobarip 25-ani 2018-imi toqunneqarsimasut.

Juli 2019:

  • Aalisanermut piniarnermullu naalakkersuisup uppernarsarpaa innuttaasup suliamut akuusup inatsisitigut innarlitsaaliugaanerata qulakkeerneqarnissaa kiisalu sulianik suliarinnittarnermi pisortat sulianik pineqaatissiissutaasinnaasunik suliaqarneranni tunngaviinut malittarisassat eqqortinneqartussaaneri.

Oktober 2019

  • Suliaq eqqartuussivimmut anngunneqassangaluaruni pisoqalereersimassammat politiit suliamik misissuinerminnik unitsitsipput

Decembar 2019:

  • Qimmit qimuttut marluk DNA-visa misissorneqarnerisa allanertanik akusaasut takutippaat.

 

Aasaq 2020:

  • KNQK-p qimussersat ukiuni tallimani mattunneqarnissaat aalajangerpaa.

Qimussertartoq Qeqertarsuarmeersoq KNQK-p aaqqissuussaani ukiuni tallimani peqataasinnaajunnaarsitaagallarpoq.

KNQK-p ileqqorissaarnissamut ataatsimiititaliaa qanittumi taama aalajangerpoq.

Qimmit akusat pillugit suliaq 2018-mi aallartippoq. Qimmiutilik qimminik allanertanik eqqussisimasutut taamani pasillerneqarpoq. Taamatullu pisoqarsimanera naqissuserneqarpoq 2019 naalersoq, DNA atorlugu misissuinikkut paasineqarmat, qimmit pineqartut allamiut qimmiinik akusaasut.

Kalaallit qimmiat inatsisitigut illersugaavoq. Inatsimmilu kalaallit qimmiat allamiut qimmiinik akuneqassanngitsoq allassimavoq.

Politiit suliami akuliutsinneqarput. Politiilli suliaq eqqartuussivimmut anngunneqassagaluarpat pisoqalisooreersimassammat paasiniaanertik unitsippaat. Taava qimmiutillip qimmini oqallisaaqisut nammineerluni toqutsippai.

Qeqertarsuarmi Kangerlummilu qimmit qimuttut tamaasa DNA-vi misissorneqartinnagit Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffia mattusimatitsinini aalajangiusimavaa.

Qeqertarsuarmi qimminik akusanik pasilliutinik nutaanik politiinut suliassanngortitsisoqarsimanngippat mattussisoqartariaqanngitsoq Qimusseq 82-imiit isumaqarput.

- Kikkut/ kia qimmii taamannak pasilliutaanersut Kattuffiup nalusimanngikkunigit tunniussisariaqarpoq isumaqarpunga. Uagut ataatsimilluunniit ilisimasaqanngilagut kia qimmii illoqarfitta iluani suli pasilliutaanersut, Simigaq Heilmann oqarpoq.

Qimmit tamarmik misissorneqaqqaassapput

Qimmit pillugit suliassanik nutaanik politiinut tunniussisoqanngikkaluartoq Qeqertarsuarmi Kangerlummilu qimmit tamarmik misissorneqartinnagit mattusimatsitsisariaqarlutik KNQK-p aalajangiusimavaa. Taamaammallu Namminersorlutik Oqartussaniit Qeqertarsuarmi qimmit misissortariaqaraat, siulittaasoq Johan Olsen naqissusiivoq.

AAMMA ATUARUK Qeqertarsuarmiut Avannaata Qimussersuanut suli ilaaqqusaanngillat

- Kalaallit Nunaanni Oqartussat ullumikkut pisussaasut qulakkeernissallutik isumaqarpunga. Misissuisariaqarput aningaasaliisariaqarlutillu, Johan Olsen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Qimmit qimuttut pillugit suliaq: Unioqqutitsilluni eqqussisoqarsimasinnaaneranut politiinut tunniussisoqarsimavoq

Qimmit qimuttut Qeqertarsuarmiittut 2017-ip kingorna piaqqiaasut tamarmik DNA-kkut misissortinnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Inatsisartut ukiaanerani ataatsimiinerani eqqartorneqassaaq.

Avannaata Qimussersua Ilulissani aappaagu martsimi pissaaq.

Isummersuutit

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartut Ukiakkut AtaatsimiinneratNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat