PuisiAssi: KNR/Nukaaraq Knudsen

Puisit amii pillugit suliamut tunngatillugu EU-mi politikerit Nunatsinnik tapersiisut

EU-mut puisit amiinik eqqussisinnaanermut malittarisassanik sukateriniarnerup isornartorsiorneqarnera EU-mi politikerinit arlaqartunit maanna taperserneqarpoq.

Kalaallit Nunaannut iluaqusiisussami inatsisissatut siunnersuummi oqaasertat kalaallit danskillu politikeriinit kimigiiserfigineqareerluni EU-parlamentimi oqaaseqartartup allanngorpaa.

AAMMA ATUARUK Krusep piniartut eqqugaasinnaanerat ernumagigaa

Naggueqatigiit Inuit pineqannginnissaannik aalajangersakkap sukaterneqarnissaa, ilaatigut Kalaallit Nunaata EU-mi puisit amiinik tuniniaasinnaaneranik imaqartoq, imaassinnaavoq aarleqqutigineqaqqaartutut annikinnerusumik kinguneqarnerluttoq.

Taama EU-parlamentimi ilaasortat arlaqartut isumaqarput.

Rumæniamit ilaasortaq Christian-Silvio Busio, EU-parlamentimi puisit amii pillugit oqaaseqartartuusoq ippassaq allannguutissatut siunnersuummik saqqummiussivoq.

 

Danskit EU-mi politikerit sukataarput
Tassani allassimavoq, puisinniarneq naggueqatigiinnut inunnut tunngaviusumik inuussutissarsiutaasoq - taamaattumik naggueqatigiit Inuit pineqannginnissaannik aalajangersagaq suli atuuttariaqartoq, naak puisit amiinik eqqussisinnaanermut malittarisassat sukaterniarneqaraluartut.

AAMMA ATUARUK Inuit puisittaanik EU-mut tuniniaaqqusinnginneq uterfiginiarpaat

Taama danskit EU-parlamentimi ilaasortaatitaat Christel Schaldemose Socialdemokratineersoq allannguinissaq pillugu oqaaseqarpoq:

- Ammaanniarsarineqartoq unaavoq, Inuit inuuginnarnissaat kisimi pineqanngitsoq, kisianni soorunami aamma puisinniarneq aningaasarsiutaasariqartoq. Isumaqarpungalu taanna assorsuaq pingaaruteqartoq.

Allannguutissatut siunnersuut EU-parlamentimi marlunngorpat suliarineqassaaq.

Tamatuma kingorna EU-p ministerrådiani oqallisigineqassaaq - tassanili qanorluunniit pisoqarsinnaavoq

Isumaqatigiinniarnerit suli ingerlanneqarput

- Tassani isumaqatigiinniarnerup inernissaa oqaatigereerneqarsinnaanngilaq. Naggueqatigiit inuit pineqannginnissaannik aalajangersakkamik atorsinnaasumik pinngitsoorata peqarusunnitsinnik Europaparlamente-miit nalunaarnerput sakkortuvoq ersarillunilu, taama oqartoq tassaavoq, danskit EU-parlamentimi ilaasortaatitaat socialdemokratiusoq Christel Schaldemose.

Inatsisartunit Folketingimiillu aallartitat ippassaq Bruxellesimiipput malittarisassanik sukateriniarneq EU-mi politikerinut unitseqqullugu kimigiisiutigiartorlugu.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat