Piniartut Københavnimi akerliussutsimik takutitsiniartut

Piniartut Nunatsinneersut 16-it maajip aallaqqaataani akerliussutsimik takutitsinissartik pillugu Københavniliarput.

KNAPK-p akerliussutsimik takutitsinissamik aaqqissueqataavoq, puisit amiinik EU-mut tuniseqqusiunnaarneq akerliuffigineqarniarluni.

Puisit amiinit pisunik tunisassiorneq ukiuni kingullerni unittooqqavoq, inuillu paasitinniaraanni qanoq iliuuseqartoqartariaqarpa?

Apeqqut taanna akissutisiniarlugu avammut attaveqarnermik siunnersuisartut KNAPK-mit suleqatigineqartut Radioaviisip oqaloqatigisimavai.

- Paasititsiniaaneq iluatsissagaanni, silarsuarmi ilumoortunik oqaluttuarsinnaaneq piginnaaneqarfigineqartariaqarpoq. Imaanngilaq sumi tamaani nuannarineqarneq, namminerli oqaluttuariniakkat aalajangiusimaannartariaqarput, namminerlu misigalugu, oqaluttuariniakkat 100 procentimik ilumoortuusut aammalu ilumoortuunera qulakkeerlugu. Taama aappassaanik, oqaluttuariniakkamik silarsuarmut apuussisinnaasumik suleqatissarsinissaq isumagineqartariaqarpoq, Ole Ørum, avammut attaveqarnermik siunnersuisartut MasterVisionimeersoq oqarpoq.

Kalaallit Nunaanni puisinniartarnerup illersorneqarnissaa pillugu akerliussutsimik maajip aallaqqaataani takutitsisoqarniarpoq.

Pisiniarfissuup Magasinip puisit amiinit pisunik tunisisarnini maajip aallaqqaataaniit unitsiarpaa, akerliussutsimillu takutitsinissaq tassannga ilaatigut aallaaveqarluni.
Magasip piginnittui Tuluit Nunaanneersut naalakkiuteqarnerisigut puisit amiinit pisunik tunisisarneq ilaatigut unitsinneqalerpoq.

Ole Ørumili ima oqarpoq:

- Iluatsinneranut uuttuutaassaaq, EU-mut kimigiisernermi Danmarkip ikiuutilernera.
Taamaalilluni puisinit tunisassianik EU-mut eqqusseqqusiunnaarnermi Inuit  ilaatinneqannginnerata ilisimaneqannginnerata malitsigisaanik, EU ajornanngippat sukkasuumik amerlasuunillu aningaasaleeqqullugu, kalaallit piniartut taamaanili ukiorpapilorujussuarni inooriaaserisartik attatiinnarsinnaaniassammassuk, Ole Ørum oqarpoq.

Nalilersuisarfiup Userneedsip misissuinerata takutippaa qallunaat quliugaangata arfineq-pingasut nalusaraat naggueqatigiit Inuit puisit amiinit pisunik tunisisinnaatitaasut, apersorneqartullu 47 procentii aamma isumaqarput puisit piaraannik Nunatsinni avaartaasoqartartoq.

- Nunatsinni qanoq puisinniartoqartarnersoq paasisimannginnamikku soorunami pissutaavoq. Tassuunakkut ersiutaavoq Nunatsinni puisinniartarneq pillugu nunani allani9 qaammarsaanissaq pisariaqarluinnalersimasoq, KNAPK-p siulittaasua Leif Fontaine oqarpoq, nangillunilu:

- Danmarkimi tusagassiutinilu oqallinneq iluatsillugu maani Danmarkimi ameernianik suleqateqarluta qaammarsaanissaq massakkut pisariaqartutut isigivarput. Nunatsinni puisinniartarneq pillugu oqallinneq annertusarneqartariaqartutut nalileratsigu, taamaalilluni qallunaat aamma Europamiut annertunerusumik ilisimasaqalernissaat angusinnaanisassagatsigu, Leif Fontaine oqarpoq.

Namminersorlutik Oqartussat, Great Greenland aamma Kopenhagen Fur, akerliussutsimik takutitsinermik aaqqissueqataapput, Kalaallillu Københavnimi Illuutaannit, kalaallinillu Danmarkimi najuqartunik peqataasoqarnissaa, KNAPK-p ilimagaa.

Akerliussutsimik takutitsinissaq Kongens Nytorvimit ullaap tungaani nalunaaqutaq qulinut aallartissaaq, Leif Fontaine, folketingimullu ilaasortat Sara Olsvig aamma Doris Jakobsen oqalugiassallutik.
Akerliussutsimik takutitsinermi Fælledparkenip tungaanut ingerlaartoqassaaq, Kalaallit Nunaanni puisinniartarneq pillugu tassani paasititsiniaasoqassalluni.

Akerliussutsimik takutitsinissaq pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit nittartakkatigut aamma paasiniaasinnaavutit, uunga iserlutit.

www.stotfangerne.gl- ikkut aamma  www.stotfangerne.dk- kkut isernikkut.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat