Nuummi pingasunngornermi coronamut missortikkiartortut siuleriiaat amerlapput.Assi: KNR

Nuummut takussutissaq: Meeqqat inuusuttullu ukununnga iseqqusaanngillat

Nuummi coronamik sapaatip akunnerani kingullermi qaangiuttumi tuniluuttoqaleriataarneratigut ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuaqatigiit ataatsit, aamma atuareernerup kingorna ornittakkat inuusuttullu ornittagaat kalluarneqarput.

Nunatsinni illoqarfiit pingaarnersaanni piffissami matumani inuit 72-it coronamik tunillatsissimapput. Kisitsillu allanngoraannavipput.

Sulilu tunillatsisimasoqarpoq ulluunerani paaqqinnittarfinnut toqqaannartumik attuumassuteqartunut - Nuummi meeqqerivimmi aalajangersimasumi ataatsimi tunillaassuunneq sapaatip akunnera kingulleq aallartipiloorpoq.

Nuummi tunillaassuunneq innuttaasunut maanna siammarnerungaluartoq, ulluunerani paaqqittarfiit arlallit, atuaqatigiiaat ataatsit aamma sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit arlallit matoqqatinneqarput. Tamannalu aallaaveqarpoq ulluunerani paaqqinnittarfimmit ataatsimit illoqarfimmi paaqqinnittarfinnut allanut aamma atuarfimmut tuniluunneq siaruaassimammat. 

Taama Kommuneqarfik Sermersooq nalunaaruteqarpoq.

Taamaattumik atuaqatigiiat paaqqinnittarfiillu arlallit, meeqqat angerlarsimasussaatitaaneranni matoqqatinneqarput.

- Meeqqat angerlarsimaannarnerminni inoqutigiit avataanni inunnut allanut qanilleqqusaanngillat, Kommuneqarfik Sermersooq taama allappoq.

Meeqqat inuusuttullu ukununngarsinnaanngillat:

 

Paaqqinniffik Nukariit
21. septembarip tungaanut matoqqassaaq
Meeqqat 20. septembarimi misissortinnerminni tunillatsissimanatik paasisaqarunik imaluunniit misissortissimanngikkunik 27. septembarimi utersinnaalissapput.

AKO Qajaasat:
21. septembarip tungaanut matoqqassaaq
Meeqqat 20. septembarimi misissortinnerminni tunillatsissimanatik paasisaqarunik imaluunniit misissortissimanngikkunik 27. septembarimi utersinnaalissapput.

Junior klub Qajaasat
21. septembarip tungaanut matoqqassaaq
Meeqqat 20. septembarimi misissortinnerminni tunillatsissimanatik paasisaqarunik imaluunniit misissortissimanngikkunik 27. septembarimi utersinnaalissapput.

Atuarfik Hans Lyngemi atuaqatigiit ataaatsit
19. septembarip tungaanut matoqqassaaq.
Meeqqat 19. septembarimi misissortinnerminni tunillatsissimanatik paasisaqarunik imaluunniit misissortissimanngikkunik 26. septembarimi utersinnaalissapput

Inuusuttunut klubbit pingasut Inneruulat, Qajaasat aamma NuIF
21. septembarip tungaanut matoqqassaaq
Meeqqat ataasinngornermi 13. septembarimi isersimasimasut 20. septembarimi misissortinnerminni tunillatsissimanatik paasisaqarunik imaluunniit misissortissimanngikkunik 27. septembarimi utersinnaalissapput.

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut 36  
Ullumi tunillatsittut 9  
Siullermik kapitissimasut 71%  
Aappassaa kapitissimasut 65%  
Tunillanneqarsimasut 654  
Uninngasut 0  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqquteqartut 0  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Oktobarip 15-iat 11:30
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk