Nuummi misissuisarfimmut siuleriiaattut.Assi: Arkiv: KNR

Nuummi tunillatsissimasut nutaat 35-t paasineqartut

Nunatsinni tunillatsissimasut taama amerlatiginikuunngillat.

Tunillatsissimasut amerlassusaat ullumikkut amerlingaatsiarput.

Nuummi tunillatsissimasut nutaat 35-t ullumikkut paasineqarput, nunatsinni tunillatsissimasut taamaalillutik 126-ulerput.

Nakorsaaneqarfik paasissutissiivoq.

Nunatsinni tunillatsissimasut taama amerlatiginikuunngillat. Tunillatsissimasut aggustip qiteqqunnerani amerlanerpaagamik 103-upput.

Nuummi sumiiffinni tamani maanna tunillatsissimasoqartalerpoq. Tunillatsimasut nutaat meeqqerivinnut, atuarfinnut ilinniarfeqarfinnullu attumassuteqartunik ilaqarput.

Ilinniartut ineqarfiini allanilu inissakinnerusuni najugaqartuni tunillatsittut takussaapput, Nakorsaaneqarfik paasissutissiivoq.

Nuummi innuttaasut 100.000-uppata sapaatip akunnerata siuliani tunillatsissimasut 390-t missaanniissimassapput. Nuummi innuttaasut piviusumik 19.000-iupput, kisitsinerulli takutippaa nunatsinni illoqarfiit pingaarnersaanni tunillatsissimasut danskit kommuniani tunillatsissimasoqarfiunerpaami tunillatsissimasut marloriaataasa missaannik amerlassuseqartut, Nakorsaaneqarfik paasissutissiivoq.

Nuummi sapaatip akunnerata siuliani misissorneqartunit 4.290-init 1,7 procentii tunillatsissimasuupput.

KNR-ip nakorsaaneq, Henrik L. Hansen apersorniarsaraa.

Tunillatsissimasut ullumikkut amerlassusaat kommunikkaarlugit:

 • Avannaata Kommunia: Ataaseq
 • Kommune Qeqertalik: 0
 • Qeqqata Kommunia: Sisamat
 • Kommuneqarfik Sermersooq: 121-t
 • Kommune Kujalleq: 0

Corona pillugu malittarisassat Nuummut sisamanngormat sukaterneqangaatsiarput. Malittarisassat Sisimiuni atuuttut qasukkarneqarput, malittarisassallu illoqarfinnut annerpaanut marlunnut atuuttut maanna assigiilerput.

Taamaammat neriniartarfinnut, imerniartarfinnut timigissartarfinnullu isissaguit tamakkiisumik akiuussuserneqarsimassaatit. Tamakkiisumillu akiuussuserneqarsimanngikkuit tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik sivisunerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassusilimmik takutitsisinnaassallutit.

Sumiiffiit uku tamakkiisumik akiuussuserneqarsimallutit imaluunniit coronamik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik sivisunerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassuseqartumik peqaruit aatsaat iserfigisinnaavatit:

 • Neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, diskotekit assigisaallu, kiisalu silami nunaminertat taakkununnga atasut.
 • Kulturikkut sullissiviit: kulturikkut illorsuit, filmertarfiit, katersugaasiviit, inersuit saqqummersitsiviit assigisaallu.
 • Innuttaasut illui assigisaallu.
 • Atuakkanik atorniartarfiit.
 • Illup iluani silamilu timersortarfiit, soorlu init timersortarfiit, inersuit timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit aamma isikkamik arsartarfiit.
 • Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersaasarfiit assigisaallu.

Akiuussutissamik kapitisimanngikkuit tunillatsissimannginnermullu uppernarsaateqarnak ukununnga suli isersinnaavutit:

 • Pisiniarfiit
 • Allakkeriviit
 • Mittarfiit
 • Pisortani oqartussaasut sulliviillu pilersuiviit kiffartuussinermi saaffiginnittarfii.
 • Assartuutit tamanit atorneqarsinnaasut utaqqisarfii.
 • Init suliannik ingerlatsivigisassatit.

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut 36  
Ullumi tunillatsittut 9  
Siullermik kapitissimasut 71%  
Aappassaa kapitissimasut 65%  
Tunillanneqarsimasut 654  
Uninngasut 0  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqquteqartut 0  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Oktobarip 15-iat 11:30
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk