Assi: Mads Peder Nordbo

Nuummi atuakkiortup atuakkiani saqqummersikkiartortaaleraa

Atuakkap "Pigen uden Hud"-p atuakkiortua Mads Peder Nordbo Nuummeersoq 2017-mi angusaqarluaqaaq. 2018-mi atuakkiani nunani tamalaani saqqummersittaarlugu ulapaarnissi naatsorsuutigissavaa.

Atuagaq nalilersuisartunit nersualaarneqangaatsiarlunilu pisiarineqaqaaq. Mads Peder Nordbo "Pigen Uden Hud" apriilimi 2017-mi saqqummersikkamiulli ingerlallualerpoq.

Saqqummersinneranit sapaatip akunnera siulleq atuakkiortoq kalaallinik arlalinnik Kalaallit Nunanni pissutsit allaaserisimammagit isornartorsiorneqarsimavoq isornartorsiuinerli ingerlaannaq unippoq.

-Sapaatip akunnera siulleq eqqaassanngikkaanni tapersersorneqarnera nersualaarneqarneralu taassaanngilaq, aamma kalaallinit ilisarisimanngisannit.

AAMMA ATUARUK Kalaallit pinerluttulersaarutaat nunanit allanit nuannarineqarluartoq

Atuakkiami Matthew Cave inuttaavoq taannalu tusagassiortuuvoq Nuummut nuuttoq, tassanilu toqutsinermut meeqqanullu kinguaassiuutitigut atornerluinernut paasiniaanermini sakkortuumik akulerussuunneqalerluni. Atuagaq Danmarkimi iluatsilluarnermi kingorna 2018-mi oqaatsit assigiinngitsunut 18-ninngorluni saqqummissaaq.

Atuakkiortullu atuakkiani nunanut akllanut soorlu Norge, Tyskland, Tuluit Nunaat, Itaalia ungasissumullu New Zealandimut Austraaliamullu atuakkiani saqqummersikkiartorlugu angalassaaq.

- Atuakkiortutut tunissut annertoqaaq aallaqqaammulli periarfissaq nunanut allanut saqqummersitsinissaq sinnattuusarpoq taamammat sulilluassuunga.

Atuakkiortup ingerlallualernerata kinguneranik Nuuk Nunarpullu qimakkusunngikkaluarlugit qimallugit nuuttussanngussaaq.  

Kalaallit Nunaanniikkusunnerugaluarpunga suliannullu atatillugu Norgep Tysklandip Tuluillu Nunaata nalaanni najugaqarnissara tulluarneruvoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat