Nuummi misissortittarfimmut siuleriiaattut.Assi: KNR

Nuummi aatsaat taama tunillatsissimasoqartigisoq – borgmesterili allanik killilersuisoqartitsiniarnianngilaq

- Inuit ataasiakkaat tunillatsinnaveersaarnissaminnut namminneq akisussaaffeqarput, Charlotte Ludvigsen KNR-imut oqarpoq.

121-t.

Nuummi tunillatsissimasut taama amerlatigipput.

Illoqarfiit pingaarnersaanni tunillatsissimasut nutaat 35-t ullumi paasineqarput – aatsaallu taama amerlatigisunik paasisaqartoqarluni. Nunatsinni tunillatsissimasut maanna katillugit 126-upput, kisitsilu taanna qaffasinnerunikuunngilaq.

Tunillatsissimasunit 121-t Nuummi najugaqarput.

- Nuummi sumiiffinni tamani maanna tunillatsissimasoqartalerpoq. Tunillatsimasut nutaat meeqqerivinnut, atuarfinnut ilinniarfeqarfinnullu attumassuteqartunik ilaqarput. Ilinniartut ineqarfiini allanilu inissakinnerusuni najugaqartuni tunillatsittut takussaapput, Nakorsaaneqarfik paasissutissiivoq.

Killilersuinernillu Nuummut atulersitsisoqarpoq. Sisamanngormat atulersitsisoqarpoq, taamaakkaluartorli katerinnissamut killilersuinernik qanermulluunniit assiaquteqaqqusinermik atulersitsisoqanngilaq.

AAMMA ATUARUK Nuummi tunillatsissimasut nutaat 35-t paasineqartut

Kommuneqarfik Sermersuumilu borgmesteri, Charlotte Ludvigsen killilersuinernik allanik atulersitsisoqarnissaanut noqqaassiteqarnianngilaq.

- Inuit ataasiakkaat tunillatsinnaveersaarnissaminnut namminneq akisussaaffeqarput, borgmesteri KNR-imut oqarpoq.

- Assatit errortukulakkit, spritti atoruk, qanermut assiaqut atoruk inuillu amerlasuut akornaniinnaveersaarit.

Killilersuinerit sukannerneqassanersut corona pillugu aqutsisoqarfiup aalajangigassarigaa taanna isumaqarpoq.

- Aqutsisoqarfiup katerinnissamut killiliisoqarnissaa aalajangissappagu tamanna malissavarput, Charlotte Ludvigsen oqarpoq.

Nunatsinni tunillatsissimasut aggustip qiteqqunnerani amerlanerpaagamik 103-upput.

Taamaammat neriniartarfinnut, imerniartarfinnut timigissartarfinnullu isissaguit tamakkiisumik akiuussuserneqarsimassaatit. Tamakkiisumillu akiuussuserneqarsimanngikkuit tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik sivisunerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassusilimmik takutitsisinnaassallutit.

Sumiiffiit uku tamakkiisumik akiuussuserneqarsimallutit imaluunniit coronamik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik sivisunerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassuseqartumik peqaruit aatsaat iserfigisinnaavatit:

 • Neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, diskotekit assigisaallu, kiisalu silami nunaminertat taakkununnga atasut.
 • Kulturikkut sullissiviit: kulturikkut illorsuit, filmertarfiit, katersugaasiviit, inersuit saqqummersitsiviit assigisaallu.
 • Innuttaasut illui assigisaallu.
 • Atuakkanik atorniartarfiit.
 • Illup iluani silamilu timersortarfiit, soorlu init timersortarfiit, inersuit timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit aamma isikkamik arsartarfiit.
 • Nujalerisut, tagiartuisartut, pinnersaasarfiit assigisaallu.

Akiuussutissamik kapitisimanngikkuit tunillatsissimannginnermullu uppernarsaateqarnak ukununnga suli isersinnaavutit:

 • Pisiniarfiit
 • Allakkeriviit
 • Mittarfiit
 • Pisortani oqartussaasut sulliviillu pilersuiviit kiffartuussinermi saaffiginnittarfii.
 • Assartuutit tamanit atorneqarsinnaasut utaqqisarfii.
 • Init suliannik ingerlatsivigisassatit.

 

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut 36  
Ullumi tunillatsittut 9  
Siullermik kapitissimasut 71%  
Aappassaa kapitissimasut 65%  
Tunillanneqarsimasut 654  
Uninngasut 0  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqquteqartut 0  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Oktobarip 15-iat 11:30
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk