Assi: Det Grønlandske Hus København

Nunatta ilusaatut katiterlugu eqqumiitsuliaq nutaamik pisoqarfiusoq

Nunatta ilusaatut katiterlugu assilialiaq pillugu nutaamik maanna pisoqarpoq. Kalaallit Illuutaat kinaassutsiminik isertuussisumit portamik tunniussiffigineqarpoq, katiterluguli assilialiamik eqqumiitsuliortup kinaassusaanik tamanna ersersitsinngilaq.

Katiterlugu ilusilersukkat nalinginnaanngitsut Københavnimi takussaasut, KNR-imit ukiup affaata matuma siorna oqaluttuaraarput.

Nunattali ilusaatut katiterlugit eqqumiitsuliat, Københavnimi illorsuarnut kimit nivinngaassorneqartarpat?

Københavnimi Kalaallit Illuutaat Danmarkimi illoqarfiit pingaarnersaanni katiterlugit assiliat pillugit arlalippassuarnit saaffigineqarpoq. Eqqumiitsuliortorli suli kinaassuserneqanngilaq. Katiterlugu assilialiat pillugit suliaq nutaamik maanna pisoqarfiuvoq, pinerluttulersaarutitullu pissanganartigaluni.

AAMMA ATUARUK Hvem står bag det grønlandske mosaik-mysterie?

Kalaallit Illutaata allakkap puua kajortoq, usb-mik imalik allakkanut nakkartitsivimmini nassaarisimallugu, sapaatit akunneranut alakkiamini allappoq.

Allakkap iluaniittoq tupinnarpallaanngilaq. USB-imili Københavnimi upernaaq takuneqallattaasutulli, nunatta assingata ilusaanik mikisunnguamik katiterlugu assialialiaqarpoq. 

USB-p iluani nunatsinni immiussarineqarsimasut katiterlugillu assilialiat Københavnimi takussaasut isiginnaagassiamut ikkussorneqarsimapput. Københavnimi Kalaallit Illuutaat nutaarsiassiilluni taama allapoq. Video katiterlugu assilialianik eqqumiitsuliortup kinaassusaanik ersersitsinngitsoq uani takusinnaavat. Tupinnartumulli tapertaalluni: Kinaana katiterlugu assilialianik eqqumiitsuliortoq?

Landic I

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.glKNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat