Royal Greenland Nunatta avataaniit aalisakkerivimmut suliartortoqassaaq

Avannaani Aappilattumi aalisakkanik tunisassiorfik, decembarimi 2017-imi nutaajulluni ammarneqartoq, kingumut sulisussaaleqivoq.

Upernaviup pigisaani Aappilattumi aalisakkanik tunisassiorfik Royal Greenlandimit pigineqartoq sulisussaaleqingaatsiarpoq. Taamaanneralu siullermiilinngilaq.

Sulisut aasaq manna pisarnerminniit ulapingaatsiarnerullutik sulisariaqartartut, Royal Greenlandip Upernavimmi pigisaanilu tunisassialerinermik ingerlatsisua oqarpoq.

 - Tunisassiorfimmi inuttassanik amigaateqangaatsiarpugut, affaannarsorpugut, tassami sulisorisinnaasatta affaasa missaat amigaatigaagut. Taamaammat massakkut sulisuvut naliginnaasumiit sulinerungaatsiartarput, Royal Greenlandip Upernavimmi pigisaanilu tunisassialerinermik ingerlatsisua, Flemming Andersen, taama oqarpoq.  

AAMMA ATUARUK RG-fabrikkiani sulisussaaleqisoqarmat matuneqarpoq

Royal Greenlandimit siorna juulimi nalunaarutigineqartut naapertorlugit Aappilattumi tunisassiorfimmi ulloq unnuarlu 15 tonsinik tunisassiortoqarsinnaavoq, qerititsivialu 130 tonsinik imaqarsinnaalluni. 


Tunisassiorfik siorna 2018-imi sulisussaaleqinermi nunaqarfiup avataaniit sulisussarsinissami tungaanut ullualunni matugallartariaqarsimavoq.


Nuannaarutissaqartoqarporli, tunisassiorfimmi sulisinnaassunik 30-nik amigaateqartoqaraluartoq qulinik sulisussanik, inuusuttut nunani avannarlerneersut tassalu Danmarkimiit, Sverigemiit, Finlandimiit nunattalu ilaaneersut suliartorlutik Aappilattumut maanna tikingajalersut ingerlatsisoq oqarpoq:


- Nunani avannarlerniit Kalaallit Nunaatalu ilaanniit sulisussanik aggertoqarpoq. Sapaatillu akunnerata tulliani naliginnaasumik sulileqqinnissaq neriuutigaarput, Flemming Andersen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Royal Greenland Tunumeersunik sulisussarsisoq

Aappilattumi tunisassiorfimmi sulisukilliornera peqqutigalugu tunisineq killeqaraluartoq, aalisartut qanittuminni suli tunisiffissaqartut, Royal Greenlandip Upernavimmi pigisaanilu tunisassialerinermik ingerlatsisuata Flemming Andersenip erseqqissaatigaa, Upernavimmi Innaarsunnilu tunisassiorfiit tunisiffissaasut innersuussutigalugit.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat