Assi: Pixabay.com

Nuna ikullattoq: Politiit mianersoqqusipput

Sisimiut eqqaani nuna ikuallammat annaassiniartartut qatseriartortariaqarsimapput.

Sisimiuni annaassiniarnissamut upalungaarsimasut Kangerluarsuk Tullermi nunap ikuallanneranik saapaatiummut unnuakkut marlut missaani ilisimatinneqarput. 

Timersuutigalugu arpattut marluk ikiullattoq naammattoorsimavaat qaminniarsarisimagaluarlugulu. Iluatsinngimmat oqarasuaat angallattagaq attavininniassammat qaqqamut majuartariaqarsimapput ikuallattorlu nalunaarutigalugu. 

Annaassiniarnissamut upalungaarsimasut ippassaq unnuk ilanngullugu ikuallattoq qatsersimavaat, maannalu ikuallakkunnaasimalertoq, Sisimiuni politiit tusagassiutinut allapput.

Nuna kvadrat kilometerip affangajaasut annertutigisoq ikuallassimasoq, politiit aamma nalunaarutigaa. 

Sumiiffiup eqqaa arlalinnik illuaraqarpoq. Inuillu arlallit tamaani ungasinngisaaniissimammata - Qeqqatalu politiivisa ikuallattoq qanoq aallartissimanera paasiniarsimagaluarpaat, annerusumilli paasisaqarnatik. 

Ikuallattup aallartiffiata nalaani igitanik puiaasanillu nassaartoqarsimavoq. Politiillu naliliinerat naapertorlugu ikuallattoq puiaasamit igalaaminiusumit seqinertilluni kissanneranik aallartissimassasorineqarpoq. 

Aasaq manna siallingaatsiarsimanngilaq nunalu assut panerluni, taamaattumik angalaartut ikumatitsissagunik mianersoqqullugit politiit kaammattuipput. 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat