Naalakkersuisoq: Ingerlatseqatigiiffiup tunumi aatsitassarsiorfimmut assartuinissani nammineq akiussaaffigissavaa

Mestersvigimi mittarfiup allilerneqarsinnaanera illersornissaqarfiup kisimi akisussaaffigaa. Allilerneqassagaluarpalli tunumut iluaqutitaqassasoq, aatsitassanut naalakkersuisoq oqarpoq.
Illersornissaqarfiup mittarfia tunumiittoq, Station Mestersvig, ujaraaqqanik qalligaavoq. Timmisartut ikittuinnaat tamaanga mittarput. Assi © : Lars Bøgh Vinther / Forsvaret
decembarip 05-at 2022 07:06

Naalakkersuisut aatsitassarsioqatigiiffiup, Greenland Resources Inc.-p, Station Mestersvigimi mittarfimmik allilerusutaminnik aatsitassarsiornermut atuerusunnerat akuleruffigerusunngilaat.

Tamanna Illersornissaqarfiup nammineq aalajangissavaa.

Aatsitassanut inatsisillu atuutsinneqarnerannut naalakkersuisoq, Aqqaluaq B. Egede (IA) KNR-mut oqarpoq.

- Illersornissaqarfiup taamatut qisuariaateqarnera ataqqivarput. Taamaattorli naalakkersuisutut aamma inuiattut, aatsitassarsiornerup ingerlannissaa illersornissamut akornutaanngitsumik ingerlasinnaanissaa taanna soqutigisarivarput.

AAMMA ATUARUK Aatsitassarsioqatigiiffik Mestersvigip eqqaani mittarfissualiornermut nammineq akileerusuttoq

Canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiata Station Mestersvigimi ujaraaqqanik mittarfik, aatsitassarsiorfigerusutaminnit 30 kilometerinik ungasissusilik, sulisunik atortunillu assartuinerminni atorusuppaat.

Tamannali maanna atugassarititaasut taamak itsillugit pisinnaanngitsoq, Illersornissaqarfik paasissutissiivoq. Tamanna ilaatigut sulisut marluinnaanerannik, mittarfiullu aserfallatsaalineqarsimannginneranik peqquteqarpoq.

Greenland Resourcesili mittarfiup allilernissaanut, atortunik tamanik, inuiannarnillu angallassinissami allaffissornermik akileerusuppoq.

Naalakkersuisuq: Alliliineq angallannermut iluaqutaasinnaavoq

KNR-p ingerlatseqatigiiffiup mittarfimmik allileerisunnera pillugu Illersornissaqarfiup qisuariaataa utaqqivaa.

Aqqaluaq B. Egedelli Station Mestersvigimi mittarfik anginerusoq Kalaallit Nunaannut iluaqutaasinnaassasoq isertuutinngilaa.

Tunumi Malmbjergip eqqaani aatsitassarsiulersaarneq

 

Canadamiut aatsitassarsioqatigiiffiat Greenland Resources Inc. saffiugassiassamik molybdænimik Mestersvigip eqqaani kitaaniit kilometerit 30-t missaannik ungasitsigisumi piiaaviliorusuppoq.


Nunarsuarmi sumiiffinni assigiinngitsuni soorlu kuultimik piiaaviusuni molybdænimik tapertatut aamma qalluisoqartarpoq. Malmbjergili molybdæneqarluarmat, aatsitassarsioqatigiiffik molybdænimik tamaani pingaarnertut qalluerusuppoq.

Molybdæn ilaatigut atortussiarineqartarpoq. Europa saffiugassiassamik taassuminnga nunarsuarmi pisiortornerpaasarpoq. 

Aatsitassarsioqatigiiffik molybdænimik tamaani ukiuni 18-ini ulloq unnuarlu piiaanissamik molybdænimillu ukiuni taakkunani ukiumut 22.000 tonsinik qalluinissamik pilersaarpoq.

Piiavissami 300-t 500-llu akornanni sulisoqarnissi naatsorsuutigaa.

- Ingerlatseqatigiiffiup illersornissaqarfiullu akornanni taamatut aaqqiisoqarsinnaappat soqutiginartunut ilaavoq. Aamma Mestersvig siunissami allatut anginerusunngussagaluarpat sillimaniarnikkut atortulersuutitigullu siuariarnerussaaq, Aqqaluaq B. Egede oqarpoq.

Taassumali Station Mestersvigip eqqaani aatsitassarsiorfimmik Malmbjerge-mi ammaaneq mittarfimmillu allilerineq, aserfallatsaaliineq ingerlatsinerlu ilanngullugit akileraartartut akilissanngikkaat naqissuserpaa.

Aningaasartuutaassanngitsoq 

Aatsitassarsiorfilluunniit matulluni ingerlatseqatigiiffiup tamanna qimareeraluarpagu aamma aningaasartuutaassanngilaq.

AAMMA ATUARUK Illersornissaqarfik: Mestersvigimi mittarfik aatsitassarsiornermi atorneqarsinnanngilaq

- Inuiaqatigiit aningaasartuuteqarfissarinngisaannut aningaasartuuteqassanngilagut. Taamaattorli ingerlatseqatigiiffiup aatsitassarsiorniartup pisussaaffigivaa, aatsitassarsiorfik pitsaasumik aammalu inuaqatigiinnut innarliinani kisianni pissarsissutaalluni ingerlanissaa qulakkeerniarsaralugu suliaqassalluni, Aqqaluaq B. Egede oqarpoq.

Naalakkersuisut Greenland Resourcesip Illersornissaqarfiullu, danskit naalagaaffianniittup, oqaloqatigiinnerannut akulerutinngitsut taanna aamma oqarpoq. Tamannalu pisariaqalissappat Naalakkersuisut akulerutissaqqaartut naalakkersuisoq oqarpoq.

Greenland Resources nalunaarusiamini nittartakkamini allappoq, ingerlatseqatigiiffik mittarfimmik 1.199 meterisut takitigisumik, timmisartunut minnernut qulimiguulinnullu atorneqartussamik, aatsitassarsiorfiup kujataatungaani sanaartorusuttoq.

Tamannali piviusunngussappat ingerlatseqatigiiffik avatangiisinut peqqissutsimullu sunniutaasinnaasut pillugit nalunaarusiorlunilu mittarfiliorusunnerminik Namminersorlutik Oqartussanut qinnuteqaqqaassaaq.

Periarfissaq pingajuat tassaavoq, ingerlatseqatigiiffiup sulisuni Nerlerit Inaannit aatsitassarsiorfimmut qulimiguulimmik ingerlatissagai atortullu anginerususut umiarsuarmik Islandimit assartorneqassasut