Mittarfiup tallinera ½ mia.-eqassaaq

Nuup mittarfia tallineqarpat milliard-it affaanik naleqassaaq Nuup kommunealu 80 mio.kr-nik immikkoortitsereersimavoq.

Nuup mittarfia 1799 miiterinut tallineqarpat ikinnerpaamik 454 mio.kr.-nik akeqassaaq.

Nuummi mittarfiup tallineqarnissaanut atatillugu, ukioq manna aningaasat 80 mio.kr.-nit Nuup kommuneanit immikkoortinneqareersimasut borgmester Agnethe Daviden oqarpoq.

Nuup mittarfiata tallinissaanut Namminersornerullutik oqartussat aningaasartuutigisussaavai 80.mio.kr.-nit. Mittarfiup tallineqarnissaanut aningaasartuutaasussat 454.mio.kr-niusut sinneri piginneqataasussanit aammalu aningaaserivinni taarsigassanik atornikkut matuneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Ukiuni 2004-miit 2007-p tungaanut ukiut tamaasa aningaasat 20.mio.kr.-niusut immikkoortinneqarnerisigut aningaasat 80 mio.kr.nit mittarfiliornissamut immikkoortinneqareerput, tamannalu Nuummi kommunalbestyrelsemi ilaasortanit tamanit akuerineqarsimasoq, Nuup borgmesterianit Agnethe Davidsen-mit oqaatigineqarpoq.

Suli inatsisartuni ilaasortat Nuup mittarfianut 80.mio koruuninik aningaasaliissanersut aalajangerneqanngikkaluartoq aningaasat 80.mio.kr-nit Nuup mittarfiata tallinissaanut Nuup kommuneanit immikkoortinneqarlutik selskabiliassa-mut nakkartinneqassapput.

Nuup mittarfiata tallineqanissaanut Namminersornerullutik oqartussat 80.mio.kr.-nik aningaasaliiniarlutik akuersippata, Nuummi mittarfiup piginneqatigiiffiusussap taaguutigilissavaa Nuuk Atlantic Airport A/S.

Nuup borgmsteria Agnethe Davidsen oqarpoq Nuup kommuneata iluani aningaasanik allanik attuinngikkaluarluni 80.mio.kr.-nit immikkoortinneqarsimasut.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat