- Unnerluussutit eqqortuunngillat, taammaammat aaqqiissuteqanngisaannassaaq. Pinngitsuuvunga, Mikael Petersen ualimut eqqartuussutip nalunaarutigineqannginnerani oqarpoq.Assi: KNR

Mikael Petersenip suliassanngortitseqqinnera: Pineqaatissinneqarsimasunut ulluni 40-ni inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussiveqarfiup ulluni 60 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussangortitsinera sakkukillivaa. Taanna ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.

Siumup aamma Partii Naleqqap allattaanerusimasaata Sermersuumi eqqartuunneqarnerminut nunatta eqqartuussisuuneqarfianut ingerlatitseqqiinera ulluni pingasuni suliaqarfigereerlugu eqqartuussut atuuttussanngortinneqarlugu, sivikillillugu imaluunniit pinngitsuutillugu ullumi eqqartuussissutigaa.

Partiimi allattaanerusimasoq Sermersuup eqqartuussiviani ulluni 60-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugu januaarimi eqqartuunneqarpoq. Mikael Petersenili pinngitsuunerarpoq eqqartuussullu ingerlaannartumik suliassanngorteqqillugu.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata Mikael Petersen pissutsini marlunni pisuutippaa, pissutsinilu marlunni pinngitsuutillugulu ilaatigut pinngitsuutippaa. Taanna ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.

Taamaalilluni suliaq oqaluttuarisaanermut ilannguttoq maanna tassa naammassineqarpoq. Suliaq kinguaassiuutitigut kannguttaatsuliortarneq pillugu nunatsinni oqallinnersuarmut aallartitseqataavoq.

Suliap taama ernerneqarnera tupaallaatigalugu oqarpoq.

- Uggornarpoq suliaq taama inerneqarmat, aamma erseqqissassavara uani unnerluussutigineqartunut pinngitsuunera aalajangiussimagakku. Taamaattumik tupaallannarpoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani ulluni 40-ni isertitsivinniittussanngortinneqarama, Mikael Petersen oqarpoq nangillunilu:

- Kisianni eqqartuussineq ataqqivara.

Pineqaatississineqarsimasunut isertitsivimmukaanneqarnissani maanna utaqqissavaa.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussinermi aalajangiineq allanngortinneqarsinnaanngilaq, Mikael Petersenilu pisuunera apeqquserneqarsinnaajunnaarpoq, tamannalu unnerluussisussaatitaanerup naammagisimaarlugu oqarpoq.

- Suliap Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliareqqissaarneqareerluni naammassineqarnera nuannaarutigaara, suliami pineqartut inuunerminni ingerlaqqissinnaalermata, Morten Nielsen oqarpoq.

Eqqartuussisut eqqartuussisup arnap eqqartuusseqataasullu arnap angutillu eqqartuussummik taasinnginneranni Mikael Petersen naggasiutissamik oqaaseqarpoq.

- Unnerluussutit eqqortuunngillat, taammaammat aaqqiissuteqanngisaannassaaq. Pinngitsuuvunga, Mikael Petersen ualimut eqqartuussutip nalunaarutigineqannginnerani oqarpoq.

Arnat qulit unnerluutiginninnerat

Suliaq siorna februaarip naalernerani aallartimmat arnat qulit Mikael Petersenip kannguttaatsuliorsimaneragaaneranut atsiorsimasut oqaatigineqaqqaarpoq.

Suliarli Sermersuup eqqartuussiviani ukioq manna januaarimi suliarineqalermat Mikael Petersenimut unnerluutiginnittut arnat sisamaannaapput.

AAMMA ATUARUK Nikanarsagaallutik tiingaffigineqartut: Nipangersimaannarasi kisimiinngilasi

Arnat sisamat piffissami 2013-imit 2019-imut Siumup Nuummi allattoqarfianut attuumassuteqarsimapput.

Mikael Petersenip arnat nuluisigut attorsimagai, iviangiisigut kuglepenimik attorsimagai kinguaassiutitigullu kannguttaatsuliortumik arnanut tunngasumik oqaaseqartarsimasoq, unnerluussummi ilaatigut allassimavoq.

Sulialli eqqartuussivimmi suliarineqarnerani partiimi allattaanerusimasup pinngitsuunerarnini aalajangiusimajuarpaa.

Sermersuumi eqqartuussut

Eqqartuussiveqarfik Sermersuummilu eqqartuussisup naliliinera naapertorlugu arnat taakkua sisamat nassuiaanerat tutsuiginarput. Taamaalilluni ulluni 60-ini pineqaatissinneqarsimasunut inissiissarfimmiittussanngortinneqarluni eqqartuunneqarpoq.

Eqqartuussisup suliamik inerniliineq saqqummiukkamiuk arnat ilisimannittut nassuiaataat tutsuiginartutut nalilerpai.

Saniatigut aamma Mikael Petersenip atuuffini atorlugu pissaanermik atornerluisimasinnaanera arnallu nuluisigut attortarsimasinnaaneri oqimaalutarneqarput. Taakkua iliuutsit Mikael Petersenip nammineq ”sulinermut kajumissaataanerarpai”.

AAMMA ATUARUK Partiimi allattaanerusimasoq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortoq

Taakkualu nassuiaatinut sakkortusaataasut, eqqartuussisoq taamani naliliivoq.

Tamanna pivoq januaarip 14-ani ukioq manna.

Kisianni Siumumi aamma Partii Naleqqami allattaanerusimasup eqqartuussut ingerlaannarluni suliassanngorteqqippaa, tamannalu ullumi sisamanngornermi inaarutaasumik ulluni pingasunik eqqartuussisoqareersoq naammassineqarpoq.

Aki-Matilda

Arnat taakkua sisamat Mikael Petersenimit kanngutsaatsuliorfigineqarsimasutut unnerluutiginnittut ilagaat Siumup folketingimi ilaasortaatitaa, Aki-Matilda Høegh-Dam. Taanna Siumup allattoqarfiani sulisuunikuuvoq.

Pisortarisimasaminullu, Mikael Petersenimut, pingasunngornermi eqqartuussaanerani nassuiaateqarpoq. Tamatumuuna nunatta eqqartuussisuuneqarfiani Københavnimit videokkut apersorneqarluni. 

Taassuma Mikael Petersen angutitut akerliligassaanngitsutut nassuiaatigaa. Akerliliigaannilu sanngiitsutut nalilerneqassalluni. Aki-Matilda Høegh-Dam naapertorlugu tamanna tamanit ilisimaneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Aki-Mathilda Høegh-Dam kannguttaatsuliorsimaneq pillugu ilisimannittutut nassuiaateqaqqittoq

Oqaluttuaraalu arnani taama nalaataqarsimasuni kisimiinnani paasigamiuk kannguttaatsuliorfigineqarsimanerminik tamanut oqaatiginninnissamut aatsaat sapiissuseqalerluni.

Ersiorsimalluni annilaangangaatsiarsimallunilu eqqartuussivimmi oqaatigaa. Taassuma oqarnera naapertorlugu maleruutiinnanngikkaanni peersitaasoqartussaavoq.

- Angutit inuusuttut arnat taama pineqartussaanerannik ilinniartinneqarput, Aki-Mathilda Høegh-Dam oqarpoq.

Peqatigiinniapiluttoqarneraasoq

Mikael Petersenilli marlunngornermi nassuiaavoq nammineq kannguttaatsuliorneraanermut unnerluussutit ilaat ilisarisinnaanagit, imminerminullu eqqunngitsumik unnerluussisoqarnerarlugu.

- Suliaq tamarmi politikkikkut peqatigiinniapiluttoqarneruvoq, ’Kim Kielsenimi uppisinneqassaguni Mikael Petersen siulliullugu uppisinneqartariaqarpoq’, taanna killisiorneqarnermini oqarpoq.

Kielsenillu Mikael Petersen nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliaq pingasunngornermi aallartinneqarmat taama nassuiaateqarnera tapersersorpaa.

AAMMA ATUARUK Kim Kielsen Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani: Kannguttaatsuliorsimanermut suliaq uannik uppisitsiniaaneruvoq

Taakku marluullutik pissaaneqangaatsiarput – Kielsenillu oqarnera naapertorlugu partiimi ilaasortat arlallit taassuma atuuffimminiiginnarnissaa kissaatiginngilaat.

- Ilaasa uppisikkusuppaannga, Kim Kielsen eqqartuussinermi ippassaq oqarpoq.

Mikael Petersenillu peersinneqarneratigut tamanna kisimi periarfissaavoq. Taannami Kim Kielsenip pissaaneqarneranut pingaartumik inissisimavoq.

- Mikael Petersen tassaniinngikkuni sanngiinnerulissaanga, Kim Kielsen oqarpoq.

Suliami nunatsinni oqallinnersuarmik aallartitseqataasumi ullumi inaarutaasumik eqqartuussisoqarpoq. Suliaq kanngutsaatsuliortarnerit pillugit eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsimasuni annersaavoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat