Marianne Stenbæk mianersoqquneqareeraluarluni Kalaallit Nunaat toqqaraa

Canadami Kalaallit Nunaannilu inuit ukiuni qulikkaani sisamani qaninnerulersinniarsimavai. Sulissuteqarneq Nuummut ungasinngitsukkut uterneranut pissutaasoq – naggataajugunartumik.
Marianne Stenbæk misigisaq immikkuulluarilluinnartoq pissutigalugu naggueqatigiinnik inunnik Kalaallit Nunaannillu soqutigisaqalerpoq. Soqutiginninnera taanna maanna inuup inuuneranit sivisuneruvoq.
februaarip 19-at 2023 11:41

​Marianne Stenbæk anginngitsunnguulluni inituujunngilaq. Oqaluleraangalli tamanna allanngortarpoq.

- Pisiniarfimmut iserlunga oqaluleraangama inuit oqartarput, ”Marianne Stenbækiusimassaatit”. Nipera immikkuullarissuusimagunarpoq. Danmark ukiorpassuarni qimaqqavara taamaammallu qallunaatut oqaloriaasera qangarnisarpalulaarluni.

Marianne Stenbæk KNR-imut Canadamit ukiuni 40-ni kingullerni ilanngutassiortuusimavoq. Inuit eqqumiitsuliaat Ilisimatusarfimmi saqqummersinneqartussat nittarsaakkiartorlugit siorna Kalaallit Nunaannukarpoq.

Angalanermini KNR aqqusaarpaa. Tassani wienerbrødimik illulerlugu kaffisorusaajutaa Marianne Stenbækip ukiorpassuarni radiokkut ilanngutassiarisarsimasarpassuani ”Marianne Stenbæk Canadami Montrealimiit”-mik naggaserneqartartut pillugit oqaluttuaqattaarpoq.

 

Marianne Stenbækip radioaviisimut ilanngutassiaminik naggatigisartagaa taannaajuaannarpoq. Uanilu Robert Holmenesip tulluarsalaarlugu oqaaseq "Marianne Stenbæk, Montrealm Canada" issuarsimavaa.

Arnaq qaqortumik amilik inuk biileqatigisinnaanngikkaa
Kalaallit Nunaat Marianne Stenbækilu nalaatsornerinnakkut atassuteqalerput.

Slagelsemi inunngorlunilu peroriartorpoq angummilli Canadamiumik katilluni, taamaammallu Canadamut 1960-ikkunni aallarluni.

Paasissutissartai: Marianne Stenbæk

- 1940-mi Slagelsemi inunngorpoq

- 1963-imili Canadami Montrealimi najugaqalerpoq

- 1973-imi University of Montrealimi tuluttut atuagassiaqarnermi Ph.d-tut naammassivoq. 1965-imiillu McGill Universitymi professoriulerlunilu. Taanna ullumikkut ingammik naggueqatigiit inuit atugagassiaqarneranut filmiliaannullu tunngasunik ilinniartitsisuuvoq.

- Katisimanermi siusinnerusumit marlunnik erneqarpoq, tassa Anders aamma Mitch. Tamatuma saniatigut Marianne ernutaqarlunilu marlunnik ernutaqqiuteqarpoq.

- 2005-imi sølvimik nersornaaserneqarpoq
Nunap inoqqaavi Canadami taamanikkut saqqumineqarpallaanngillat. Taamaakkaluartoq Marianne Stenbæk 1977-imi isumassarsivoq, Canadap issittortaani inuuneq pillugu Danmarks Radiomut radiokkut aallakaatitassiorniarluni.

Taamaammat Kuujjuarmukarpoq, tassanilu Johan, Kalaallit Nunaata kujataaneersoq naapillugu.

- Oqaloqatigiippugut ualikkullu biileqattaarnissamut qaaqquaanga. Nuannerunarluinnarpoq. Soorunami taamaammat akuersivunga. Akunnittarfinnukarama Johan angalaqatiginiarlugu oqaluttuarpunga. Akunnittarfiutilik kamattorujussuuvoq annilaaqalunilu. Arnaq qaqortumik amilik qanoq ililluni inummik biileqateqassagami, Marianne Stenbæk eqqaamasalikkersaarpoq.

Taamaakkaluartorli aallarpoq.

- Akunnittarfimmut uterama akunnittarfiutilik kamaqaaq ineeqqannullu parnaarullunga. Ammip qalipaataanik taamannak immikkoortitsineq tupaatigeqaara. Eqqarsarpungali ammip qalipaataanik assigiinngisitsineq taanna misissorniarlugu.

Marianne Stenbæk ukiualuit qaangiummata Canadami tusagassiorfimmit innuttaasunik sullissisumit CBC-mit Nuuliartinneqarpoq. Tassani Namminersornerullutik Oqartussaanerup atulersinneqarnera ilanngutassiaraa Kalaallit Nunaallu, maannamut meeraagallarami inuusaminut kalaaliaqqamut prinsessenullu Margrethemut, Benedictemut Ane-Mariemullu kalaallisoortunut taamaallaat attuumassuteqartissimasani, soqutigilerlugu.

Ikinngutit isumaqarnerpaasut
Marianne Stenbæk Kalaallit Nunaannukaqqaarami uppertikkuminarlunilu qaammaasakissimalluni nammineq oqarpoq. Ullumikkut tamanna iluaqutaasimasutut isigaa.

- Danmarkip Kalaallit Nunaatalu akornanni nunasiaateqarnermik oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfiginngivippara. Sunnguamilluunniit naamik. Kalaallit Nunaat taamaammat nutaarluinnarnik iseqarlunga isiginiarsinnaavara, oqarpoq.

Taamanili inuunera Kalaallit Nunaannut Davisstrædellu illuttut nunataani inunnut tunngassuteqarsimavoq. Tusagassiortutut McGill Universitymilu professoritut. Arlalinnik atuakkiorsimavoq, ilanngutassiaqartarsimavoq soorunamilu KNR-Radioaviisimi ilanngutassiatut oqaluttuai ilisimaneqarluarlutik.

Taassuma suliniarsimanera nersorniarlugu Nersornaammik sølvimik Inatsisartuni siulittaasuusimasumit Jonathan Motzfeldtimit 2005-imi tunineqarpoq.

- Soorunami isumaqarsimaqaaq, kisianni Nuummi ikinngutikka isumaqarnerujussuupput. Inunnit pulaaqquneqarlungalu neriartoqquneqartuartarnera attortinnaqaaq.

Marianne Stenbæk Kalaallit Nunaanni najugaqanngisaannaraluarluni nunalu avataanit malinnaaffigigaluarlugu inunnut aqqusaarsimasaminut sunniuteqarsimanera ersarippoq.

KNR-imut pulaarnermini radioaviisip qallunaatuuani ukiorpassuarni atuaasuusimasumit Karsten Sommerimit ingerlaqatigineqalerpoq taassaanngitsunillu assilineqaqattaarluni. Ingerlaqqittariaqarporli.

Qinikkatut sulisimasoq atuakkiortorlu Aqqaluk Lynge ulloq taanna Mariannep biilertuatut imminut ilisaritittoq aallugu takkuppoq.

Marianne politeeqarfiliassaaq Danmarkimilu passini nutartertissallugu. Naalagaaffinni marlunni – Danmarkimi Canadamilu – innuttaassuseqarnissani toqqarsimavaa. Sumiuunerluni aperineqaruni imaaliallaannaq akisinnaanngilaq:

- Inuk taannaavunga. Apeqqutaanngilaq, Danmark Canadalu asavakka. Kalaallit Nunaat aamma asavara.

Aqqaluk Lyngep aamma Marianne Stenbækip atuagaq "An Inuit Voice" tuluttut allataasoq, Aqqaluk Lyngep ukiorpassuarni ICC-mi sulinermini oqalugiaatigisarsimasaanik arlalinnik imaqartoq 2014-imi saqqummersippaat. Assi: Kunuunnguaq Fleischer.

Naggueqatigiit inuit naqisimaneqarsinnaajunnaartut
Marianne Kalaallit Nunaat pillugu ilisimasarpassuaqaraluarluni asanninneqaraluarlunilu nammineq oqarneratut ”Canadami pissutsit pillugit kalaallinut arnap qaqortumik amillip Slagelsemeersup oqaluttuartuunera isumaqanngilluinnarpoq tupinnarlunilu”.

Taamaalisimavorli ukiullu kingumut qiviaraangamigit naggueqatigiit inuit inuunermik ingerlanissaannik pissaanermik tigusisimanerat pikkugisaqalugu.

- Globusi qulaanit isigigaanni Qalasersuaq kaajallallugu nunataata affaa inunnit nunagineqarpoq. Naggueqatigiit inuit nunarsuarmi nunaateqarnerpaatut oqaatigineqarsinnaapput. Tamanna siunissami isumalerujussuanngortussaavoq, oqarpoq.

Nunat inoqqaavisa nukittunerannut takussutissaavoq ajornartorsiutit sorlaat tiguniarsaralugit qanga ajortuliaasimasut pillugit saammaateqatigiinnissamik ingerlatsisoqarnissaanik Canadami ukiut kingulliit aallartitsisoqarsimanera. Tamatuminnga Danmark isumassarsiorsinnaasoq Marianne Stenbæk isumaqarpoq.

- Arnat akuersitinneqaratik spiralilersorneqarsimanerat Kalaallit Nunaanni aatsaat oqaluuserineqalerput. Maani eqqartuussivimmut tunniussinermik aallartittoqarsimassagaluarpoq. Arnat kalaallit aamma taamaaliornissaat neriuutigaara taarsiivigineqarniassapput. Danmarkimi tamatuma tamanit oqaluuserineqarnerulerneranik immaqa nassataqassaaq.

Marianne Stenbæk Kalaallit Nunaat pillugu ukiuni 40-nit amerlanerusuni sammisaqarsimavoq kalaallillu angerlarsimaffippassuini nipi ilisarnartuulluni. Qanoq sivisutigisumik ingerlaannassanerluni aperineqarami akivoq:

- 82-inik ukioqarpunga peqqillungali. Ukiuni arlaqalaartuni ingerlaannarsinnaanissara neriuutigaara.