Søren Stach Nielsen Naalakkersuisut siulittaasoqarfiani pisortaasimavoq aamma Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaasimalluni. Toqqorsivimmit assi.Assi: KNR

Kommunimi pisortaanerup suliffeqarfiutigisimasani kommunimut isumaqatigiissuteqartikka

Pisortaanerup suliffeqarfik nammineq pilersitani kommunimik misissuisunngortikkamiuk attuumassuteqarpallaartoq kommuni isumaqarpoq. Ingerlatsinermut inatsisinut immikkut ilisimasalik isumaqataanngilaq.

Søren Stach Nielsen Avannaata Kommuniani soraarsitaatinnani pisortaanertut qaammatini sisamani atorfeqarpoq.

Pisortaaneq soraartoq tassungalu isertortumik sornaarnissaanut isumaqatigiissuteqartoqartoq, Avannaata Kommuniata tusagassiuutinut 2019-imi novembarip 26-ani naatsumik nalunaarutigaa.

Kommunilu pisortaanerup tassanngaannartumik soraarnera pillugu allamik oqaaseqarusunnani.

KNR-illi kommunimi sulisut qassiiusut suliap ingerlaneranut ilisimasaqartut oqaloqatigai. Taakku arlaannaalluunniit saqqummerusunngilaq, taamaakkaluartorli taakku imminnut atteqanngitsut tamarmiullutik Søren Stach Nielsenip suliffeqarfik siunnersuisartoq Sulinuuk kommunimi misissuingaatsiartussanngortereermagu pisortaaneq soraarsinneqartoq oqaatigaat.

Atorfilittut ilisimasaqarluartutut atorfimmut piukkunneqartoq

58-inik ukiulik, Søren Stach Nielsen Avannaata Kommuniani 2019-imi juulip 15-iani pisortaanertut atorfinippoq. Taanna ilaatigut Naalakkersuisut siulittaasoqarfiani pisortaasimanera aamma Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortaasimanera pissutigalugit atorfimmut piukkunneqarluni atorfinitsinneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Avannaata Kommunia pisortaanermik nutaamik atorfinititsivoq

Atorfilik ilisimasaqarluartoq Qaasuitsup Kommuniata 2018-imi avinneqarnerata kingorna kommunip pisortaqarfiani pisortaqarpallaalersup sannaanik allanngorteringaatsiarnermik ilaatigut suliaqartussaatinneqarpoq.

Tamatuma saniatigut Avannaata Kommuniani isumaginninnermut susassaqarfia misissuiffiungaatsiartussaavoq. Susassaqarfik taanna Inatsisartut Ombudsmandianit qasseeriarluni isornartorsiorneqarsimavoq.

Kommunillu misissuinernut taakkununnga suliffeqarfiit namminersortut suliaqartussanngortippai.

Siunnersuinermik suliffeqarfiup, Pointer Searchip suliassat taakku kommunimut suliarisarimagaluarpai. Suliffeqarfiup atorfimmut piukkunneqartut soorlu Søren Stach Nielsenip atorfinitsinneqarneranik kinguneqartoq isumagisarsimavai.

Pointer Searchip kommunimut suliasasussat naammassissagai kommunimi paaseqatigiissutaavoq. Søren Stach Nielsenilli kommunimi pisortaanertut atorfininnerata kingorna suliffeqarfik misissuinermik suliaqassanngitsoq, Pointer Searchip nalunaarutigaa.

Pisortaanerullu tassunga taarsiullugu siunnersuinermik suliffeqarfik Sulinuuk nammineq 2018-imi pilersitani suliaqartussanngortippaa.

Suliamik qanimut malinnaasut oqarnerat naapertorlugu Søren Stach Nielsenip isumaginnittoqarfimmit siunnersuisoqannginnerani suliffeqarfiillu allat neqeroorutaat misissoqqaarnagit Sulinuuk suliaqartussanngortippaa.

Sulinuuk tunigaa

Søren Stach Nielsen kommunimi pisortaaninngussasoq 2019-imi maajip 24-ani tamanut saqqummiunneqarpoq, ullullu pingasut qaangiuttut suliffeqarfik Ramsdal Gruppenimut, Karl-Erik Ramsdalimit pigineqartumut tunivaa.

Tassa pisortaanerup suliffeqarfik atorfininnissaminut qaammat ataaseq sioqqullugu tunivaa. Tamannali atuumassuteqarpallaarnermut inatsimmik unioqqutitsisutut kommunip eqqartuussissuserisuata naliliineranut allannguinngilaq.

Tamatuma saniatigut kommunip Søren Stach Nielsen allaffissornermi ileqqorissaanermik unioqqutitsisumik iliuuseqarluni kommunimi sulisunik aalajangiinissaminut siunnersuinermik suliaqarsimanngissoraa.

Immikkut ilisimasalik isumaqataanngitsoq

Attuumassuteqarnermut malittarisassat qernertuinnaanatillu/qaqortuinnaanngillat. Inuup attuumassuteqarneranut tunngatillugu suliamiit suliamut naliliineqartuaannassaaq.

Eqqartuussissuserisup naliliinerani inummut paasissutissat mianernartut pineqarmata KNR-ip takunniffigisinnaanngilaa, paasissutissalli KNR-ip saqqummiussai naapertorlugit Aalborg Universitetimi ingerlatsinermut inatsisit pillugit professorip, Sten Bønsingip Søren Stach Nielsen attuumassuteqarsorinngilaa, tassanimi suliffeqarfimmut piginninnini tamaat tunereersimammagit.

Piffissaq ingerlanera:

18. maj 2018: Søren Stach Nielsenip suliffeqarfik aallarnisaasoq, SuliGreenland Holding IVS pilersippaa.

 

27. juni 2018: Søren Stach Nielsenip SuliGreenland aqqutigalugu SuliNuuk pilersippaa.

 

24. maj 2019: Avannaata Kommuniata Søren Stach Nielsen juulip ulluisa 15-iannit atuutilersussamik pisortaanetut atorfinitsippaa.

 

27. maj 2019: Søren Stach Nielsenip SuliNuuk Ramsdal Gruppen Holding ApS-imut tunivaa.

 

15. juli 2019: Søren Stach Nielsen Avannaata Kommuniani pisortaanertut atuutilerpoq.

 

26. november 2019: Kommunip Søren Stach Nielsen soraarneranut isumaqatigiissuteqarfigaa.

- Isumaqarpunga kukkunerusoq. Sulimi soqutigisaqarnermi aatsaat attuumassuteqarpallaartoqarsinnaavoq. Pisut qaangiutereersut piujunnaarsimasut tunngavigalugit attuumassuteqartoqarsinnaanngilaq, professori, Sten Bønsing oqarpoq.

Ingerlatsinermut inatsisit pillugit professorip kommunip assersuutigalugu Søren Stach Nielsen aningaasatigut tamatumanik iluanaaruteqarsimasoq uppernarsarsinnaassavaa. Kommunilu taamaaliunngilaq.

Kommunilli Søren Stach Nielsenip pisortaaneruleqqammiusutut Sulinuummut isumaqatigiissuteqarnissamut aalajangiinnginnermini sulisut allat isumasioqqaanngimmagit iluarinngilaa. Tamanna Søren Stach Nielsenip atorfimmik annaasaqarneranut aamma nassuiaataasinnaavoq.

- Kommunip iluani qanoq iliortarnermi malittarisassanik unioqqutitsisimasinnaavoq, professori, Sten Bønsing oqarpoq.

KNR-ip kommunip Sulinuummut isumaqatigiissutai takunnissinnaalerpai. Matumani isumaqatigiissut kommunimut 516.436 koruuninik 75 øremillu naleqartoq allassimavoq. Naalli suliap ingerlanera kommunip misissorlugu aallartikkaluaraa Sulinuup suliassat naammassivai.

Soraarnermi isumaqatigiissuteqarfigineqartoq

Naak Søren Stach Nielsenip suliffeqarfiutigisimasani kommunimi pisortaanertut atuunnermini ulluni siullerni suliaqartussanngortikkaluaraa aatsaat qaammatit sisamat qaangiunnerani suliunnaarpoq.

KNR-ip suliamut ilisimannittut qassiiusut oqaloqatigigai. Taakku kommunimi Sulinuup suliaqartussanngortinneqarneqara malittarisassat malinneqarsimanersut apeqqusertalerpaat.

Taamaammat kommunip eqqartuussissuserisoq suliamik misissuisippaat. Eqqartuussissuserisup Søren Stach Nielsen inatsimmik unioqqutitsilluni iliuuseqarsimasoq nalilerpaa, taannalu erngertumik atorunnaarsinneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Qaammatit sisamat qaangiuttut: Avannaata Kommuniani pisortaaneq soraartoq

Pisortaaneq soraartoq tassungalu isertortumik sornaarnissaanut isumaqatigiissuteqartoqartoq, Avannaata Kommuniata tusagassiuutinut 2019-imi novembarip 26-ani naatsumik nalunaarutigaa.

Soraarneranullu isumaqatigiissut KNR-ip pissarsiaraa, isumaqatigiiissutillu Søren Stach Nielsenip eqqartuussissuserisuata soraarnermut isumaqatigiissut 661.217 koruunimik aningaasartaqartut isumaqatigiissutigaa takutippaa.

KNR-ip suliap ingerlanera Søren Stach Nielsenimut takutippaa. Taassumalu nipangiusimasussaatitaanermut piumasaqaatit atsiorsimallugit oqaatigaa, taamaammallu oqaaseqarsinnaatitaanani.

Avannaata Kommuniani borgmesteri, Palle Jerimiassen aamma taama akissuteqarpoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat