Assi: KNR

Ulrikka Holm: Kinguaassiutitigut atornerluisartut katsorsarsinnaavavut

Meeqqanut kinguaassiuutitigut atornerluisartut ilaat katsorsarneqarsinnaasut, kinguaassiuutitigullu atornerluinerit taamatut pinaveersaartinneqarsinnaasut, ilisimasallit oqarput.

Kinguaassiuutitigut atornerluisarnerit ikilisarneqarnissaat NAKUUSA-p anguniarpaa. Soormiuna inuk kinguaassiuutitigut atornerluisunngortartoq? Ilisimatuut naapertorlugit atornerluinerit katsorsaanikkut pinaveersaartinneqarsinnaapput

Nunarsuaq tamakkerlugu meeqqat quliugaangata meeraq ataaseq kinguaassiuutitigut atornerlugaasimasartoq, nunatsinni meeqqat pingasuugaangata ataaseq atornerlugaasimasarpoq.

- Nunatsinni kisitsit annertoorujussuuvoq, atoqatigiinnermut tunngasunik immikkut ilinniagalik, Ulrikka Holm taama oqarpoq.

Inuit ilaat sooq kinguaassiuutitigut atornerluisunngortarnersut akiuminaatsoq Ulrikka Holm oqarpoq.

Atornerluinerilli assigiinngitsorpassuarnik peqquteqarsinnaagaluartut, atornerluisartut assingusunik misigisaqarsimasuusinnaasarput.

- Ilisarnaateqarsinnaasarput. Nammineq inuttut atugarliortuusarput, peroriartornermini

artorsartut, annertuumillu sumiginnagaanikuullutik, Ulrikka Holm oqarpoq.

Sooq kinguaassiuutitigut atornerluisunngortoqartarnersoq itinerusumik misissorneqarnikuunngilaq. Atornerluisarnerillu ikilisarneqassappata misissuisoqaqqaartariaqassaaq.

- Pingaaruteqarpoq paasiniassallugu nunatsinni sunaana kannguttaatsulioriaaseq initunerpaaq, Ulrikka Holm oqarpoq.

Taanna naapertorlugu kinguaassiuutitigut atornerluisartut katsorsarnerisigut atornerluinerit pinaveersaartinneqarsinnaapput. Ilisimatusarfimmilu tarnip pissusaanik ilisimatooq Peter Berliner naapertorlugu, katsorsaaneq pimoorunneqarnerusariaqarpoq.

- Nukissat kannguttaatsuliortut katsorsarneqarnissaannut atorneqartariaqassapput, pineqaatissinneqarsimasunullu inissiisarfimmiinneranni maannamit annertunerusumik katsorsarneqartarnissaat pisariaqarpoq, Peter Berliner oqarpoq.

Inersimasut meeraanerminni kinguaassiutitigut atornerlunneqarsimanertik pillugu oqaloqatiginnikkusuttut 141-mut sianersinnaapput.

Meeqqat inuusuttullu oqarasuaammut 134-mut sianerlutik sunaluunniit oqaloqatigiissutigisinnaavaat.

Atornerluisartut

 Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl