Karen Banke Petersen Køgemi coronavirusertut uninngavianni uninngasoq.Assi: Karen Banke Petersen

Karen coronaviruserluni peruluttut inaannittoq: Oqitsorsiutiginagu

- Kalaallit coronavirusimik annikitsuinnarmik nalaataqarmata tulluusimaarutigeqaakka, oqitsorsiutiginaguli, Karen Banke Petersen oqarpoq. Taassumami napparsimanini timiminut qanoq ajortigisumik sunniussinnaasoq misigaa.

Coronavirusi nunatsinni ajornerusumik maannamut atupiluunneqanngilaq.


Karen sapaatip akunnerata missaani peruluttut uninngavianneereerluni maanna peqqissiartorpoq. 

Nunattali avataani, soorlu Danmarkimi, kalaaleqatitta ilaat coronavirusimit napparsimasimapput sulilu napparsimasoqarluni.

Taakkua ilagaat Karen Banke Petersen. Taassuma coronavirusi atupilukkamiuk peruluttut inaanni ulluni arfineq-pingasuni uninngavoq.

Karen Banke Petersen KNR-imit oqaloqatigineqarami napparsimmavimmi nalavoq.

Sorlummigut anersaartuummik sulluligaavoq. Ullualunnguilli matuma siorna ajorneruvoq, anersaartorniuteqarlunilu.

- Anersaartornera massakkut pitsaanerujussuuvoq, Coronap puakka aanaartoortissimagamigit blodproppertillugit, Karen Banke Petersen oqarpoq.

Maanna peqqinnerulertoq

Karen Banke Petersen Køgemi coronavirusertut uninngavianni maanna uninngavoq, ullullu arfineq pingasut peruluttut uninngavianniissimalluni.

- Taamannak eqqugaalluni sakkortuvoq. Uanga siullermik imaakkama; peqatigiiffinnguara Mentor Immanuel ulapputiginermik immaqalu sivisuumik assoroornikuunermik, nuaannartutut isigigaluarama.

- Allatulli pisussaaffiga malillugu marloriarlunga misissortippunga, tassani ajunngeriarluni taava inuummarluppallaaqigama 112-ikkut sianerama aatippunga coronarlungalu Slagelse napparsimmaviani paasivara.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisut corona allaanerusoq pissutigalugu nunatsinnukarnissamut inerteqquteqarneq sivitsorpaat

Piffissallu ilaani ajuissimavoq.

- Nukittuutut imminut isigivunga. Kisianni tassani susinnaarpiarnanga siggukka tungujortuinnaapput. Taava ingerlaannarlutik CT scanningimik tarrarsuisarfimmukaappaannga. Inuit ilanngui aanaartoortarput, uangalu corona pissutaalluni puanni milikartoorpunga.


Karen Banke Petersen kalaallit danmarkimiittut ikiorniarlugit peqatigiiffimmik Mentor Immanuel-imik pilersitsinikuuvoq.

Ataataa erneralu coronavirusertut

Karen Banke Petersenili coronavirusimik napparsimasuni qanigisamini kisimiinngilaq, ataataami 83-nik ukiulik, Karennillu ernera inuusuttoq coronaviruseqarput, tamarmilli nappaat assigiinngitsumik atorpaat.

- Pikkunarpoq. Ataatannguara coronarluni Holbækip napparsimmaviani massakkut uninngavoq. Perulunngilaq perulunnikuunngiivillunilu. Piffisamili matumani ikiorsertariaqarpoq.

Karen Banke Petersen oqarpoq, nangillunilu:

- Erninnguara coronarami nammineq inuusuttunnguugami taassuma allatut atorpaa, soorlu immaqa niaqorlulluni naarlullunilu.

Karen Banke Petersenilli peruluttut uninngavianneereerluni peqqissiartoqqinnini nuannaarutigaa. Taamaattumik inuiaqatigiinnut ima kajumissaarivoq.

- Ilissi immissinnut paarinissarsi maleruaqqusaasullu malilluassagisi neriuppunga. Maleruaqqusat malissigit! Aamma ilissinnut paarigitsi.

- Kalaallillu coronavirusimik annikitsuinnarmik nalaataqarmata tulluusimaarutigeqaakka, oqitsorsiutiginaguli.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat