Assi: Hordaland fylkeskommune/Flickr

Efterskolit: Kalaallit meerartaat aallartinnermut atortussanik tunineqartut

Kalaallit Danmarkimut efterskoleriartartut arlallit pisariaqartitaminnik nassataqarneq ajortut, KNR-imit siusinnerusukkut nutaarsiassarinikuuarput.

Nutartigaq: Rotary Gentoftep ilanngutassiap matuma saqqummereerneratigut paasissutissiissutigaa aallartinnermut ikiorsiissutip imarisai maanna allanngortut, tassa atuartup pisariaqartitaatut efterskolit ataasiakkaat nalunaarutigisai tunniunneqartassallutik. Poortamut ataatsimut amigaatit annerpaamik 5.000 kr.-mik naleqarsinnaapput.

 

Rotary Gentofte Danmarkimilu peqatigiiffiit arlallit kalaallinut Danmarkimi efterskolertussanut ikiorsiissutaasartussanik tunissuteqarput. Københavnimi Kalaallit Illuutaata tamanna taperserpaa.

Kalaallit atuartut Danmarkimut efterskoleriaraangamik atuarnissaminnut pisariaqartitaminnik nassanngitsoortartut arlaqartut, KNR-ip siusinnerusukkut oqaluttuaraa.

Rotary Gentoftelu Danmarkimi efterskolit kattuffiat Peqatigiiffillu Kalaallit Meerartaat suleqatigalugit kalaallinut atuartunut arlalinnut efterskolini atualertussanut ikiorsiissutissanik tunissuteqarput.

Aallartinnermi tunissummi sikkili, sikkilernermi niaquarnaveeqqut errortassaasivik oqorutillu qalii ilaapput.

AAMMA ATUARUK Kalaallit Danmarkimi efterskolertut aallartinnerluttorpassuusartut

Ikiorsiissutissanut maannamut aqqaneq-marlunuinnaagallartunut missingersuusiortoqarpoq. Kisiannili, Rotary Gentoftep siulittaasua, Hans Henning Jensen KNR-imut ima oqarpoq:

- Piumaneqartupilussuupput. Ima paasillugu, aallartinnissamut ikiorsiissutit 15-it missaanniittut uagutsinnut Efterskolit Kattuffianniittunut qinnuteqaatigineqareerput. Amerlanerillu qinnuteqaatigineqassasoraakka.

Kattuffik efterskolinit kalaallinut efterskolilerlaanut ikiorsiissutitut tunissummik piumasunit ’amerlanerungaatsiartunit saaffigineqarsimasoq’ Danmarkimi Efterskolit Kattuffianni politikkikkut siunnersortip, Maren Ottar Hessnerip paasissutissiissutigaa.

Taakku saniatigut efterskolit arlallit namminneerlutik atuartumik atugassaannik katersuinialersimasut kattuffiup ilisimatitsissutigaa.

Pisortaq: Isumatsialaq – ikiuinerli arriippallaartoq

Københavnimi Kalaallit Illuutaanni pisortap, Leise Johnsenip suliniut nuannaarutigaa namminerlu kalaallit atuartut pingasut ikiorsiissutinik tunineqarnissaannik innersuussutigisimavaa. Tunissuteqarnerli atuarnerup aallartinneraniusariaqartoq erseqqissaatigaa.

AAMMA ATUARUK Kalaallit Danmarkimi efterskolertut aallartinnerluttorpassuusartut

- Neqeroorut ajunngitsorujussuuvoq. Unammillernartitarpulli tassaavoq inuusuttut pisariaqartitsisut ingerlaannartumik atuligassaminnik pisariaqartitsinerat. Maannakkulli taama inissisimanermi tamanna pisinnaanngilaq.

Danmarkimi Kalaallit Illutaat atuartunut pisariaqartunik tunissuteqarsinnaanermut piginnaatitaanngilaq aningaasassaqaranilu.

Rotary Gentoftelli siulittaasua aallartittunut tunissutissanut aningaasanik katersiniartoqarumaarnissaanik neriuuteqarpoq.

- Aningaasassat ikittuinnaammata qinnuteqaqqaartut pisassagaat suliniutip aallartinneraniilli oqaatigaarput. Aallartinnermulli tunissutissat amerlanerusut aningaasassaqartilersinnaanissaat neriuutigaarput, taakkumi pisariaqarput, Hans Henning Jensen oqarpoq.

Angajoqqaat akisussaassuseqarnerusariaqartut

Aallartinnermili tunissuteqarnissap pisariaqartinnera tupigusuutigaa.

- Taama aallartinneqarsinnaanerat paasisinnaanngilluinnarpara (...). Ikiuisinnaanitsinnilli killiliinissamik isumaqanngilanga.

Kalaallit efterskoleriartut amerlanerpaartaat piareersimalluarlutik, pisariaqartitaminnik nassataqarlutik Danmarkimut ukioq ataaseq atuariartartut, Københavnimi Kalaallit Illutaannit, Leise Johnsenip erseqqissaatigaa:

AAMMA ATUARUK Atuartut efterskolernissamut piareersarneqartassapput

- Meeqqat Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu efterskolerialerunik pisariaqartitaminnik nassataqarnissaat angajoqqaat akisussaaffigaat. Tamatigulli taamaattoqarneq ajortoq ajoraluartumik takusarparput.

Taamaammat ikiuineq qujanarpoq – naak angajoqqaat akisussaaffiinik tigusinertut isikkoqarsinnaagaluarpat.

- Akisussaaffiinik tigusinerunersoq naluara. Taama oqartoqarsinnaavoq. Taamaakkaluartorli inuusuttoqarpoq tamatuminnga pisariaqartitsisunik. Taamaattoqarneranilu ajunnginnerpaamik ujartuisariaqassaagut, Leise Johnsen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Efterskolit pillugit oqallinnermi oqaatsit akulerunnagit

 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat

...allarpassuillu!