Kalaallit Københavnimiittut AA-mut ataatsimiittaleqqissinnaapput

Københavnimi kalaallit imerajuttut katsorsartissimasut AA-miittut kalaallisut ataatsimiissinneqaqqittalersinnaalissapput. Katsorsartissimasut katsorsartikkusuttullu ataatsimiittarnerat unnummanna aallarnisaqqinneqarput.

Ataatsimiinnermi peqataasut kinaassutsiminnik isertuussillutik, nammineq misigisarsimasatik eqqarsaatersuutitillu oqaluttuarisarpaat, tamannalu AA-mi ataatsimiinnerit ilisarnaatigisarpaat.

Ataatsimiinnernik aallarneeqataasut ilaat Agga Petersen, oqarpoq assigiinnik isumalinnik naapitsinissamik pisariaqartitsisoqarmat, kalaallit kalaallisut AA-mi ataatsimiittarnerat aallartisaqqinneqartoq:

- Kulturitsinnik paasinnissinnaasut, inuillu akunnerminni pissusiinut tunngasunik paasinnissinnaasut naapeqatigiittarnissaat pingaaruteqarluinnarpoq, Agga Petersen oqarpoq, nangillunilu:

- Kalaallit danskisut oqaasillit ataatsimiittarnerni aamma peqataasinnaapput, aaqqissueqataasoq oqarpoq.

AA-mi ataatsimiittarnerit Københavnimi Kalaallit Illuanni Løvstrædemiittumi ingerlanneqartassapput.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat