Kalaallit Illuutaat Aarhusimiittoq allilerneqalerpoq

Kalaallit Illuutaannut Aarhusimiittumut siunissami alakkaasussat nutartikkamik anginerusumillu takussajunnarsipput. A.P. Møller Fondenimmi 6 millioner koruuninik aningaasaliineratigut illuut malunaatilimmik allilerneqassaaq.

- Kulturikkut periarfissat pitsaanerusut maani illumi pisariaqartippavut, Kalaallit Illuutaanni Aarhusimiittumi pisortaq Jørn Holbech oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Aalborg Havn føler sig svigtet af RAL

Taamatullu kissaateqarneq qularnanngitsumik maanna piviusunngulerunarpoq.

A.P. Møller Fondenip 6 millionit koruuninik aaqqissuussinernut assigiinngitsunut atortussanik aningaasaliissutaanik inersualiortoqassaaq, nutaamik isaarissiortoqarluni anginerusumillu pisiniarfiliortoqarluni.

AAMMA ATUARUK Kalaallit Illuutaat Aarhusimiittoq kultureqarnermut immikkoortortaqarfittaartoq

Kalaallit Illuutaata inersuani inuit 60-it missaannut ullumikkut isersimasoqarsinnaapput. Allissutissaali ilanngukkaanni isersimasut marloriaatinngorsinnaasut, Jørn Holbech oqarpoq.

- Anguniagarput unaavoq aqutsisoqarfiup ullumikkutut illumiitiinnarnissaa. Taavalu maani najugaqartut saniatigut århusermiunik, kalaallillu peqatigiiffiineersunik amerlanerusunik immikkut kulturikkut inersuarmi pulaartoqarsinnaaneq.

Aarhusip Kommuniata Kalaallit Illuutaat Aarhusimiittoq tamaat pigisaraa, kalaallillu ukiuni 40-ni attartortuusimapput.

AAMMA ATUARUK Kalaallit Nunaat kulturikkut pikialaartitsinermi Aarhusimi peqataavoq

A.P. Møller Fondemit aningaasaliissutit kommunimut aalajangersimasumut atugassatut ikineqassapput, tassalu Kalaallit Illuutaannik alliissutitut.

 Jørn Holbech neriuppoq illoqarfiup pisortaasa pilersaarut akuersissutigissagaat. Aarhusermiunummni eqqaamiuinullu Kalaallit Nunaat taamaalilluni ilisimaneqarnerulersinnaasoq, taanna isumaqarpoq.

AAMMA ATUARUK Tang og gletsjermel på grønlandsk erhvervsmesse i Aarhus

- Aarhusermiut akulikinnerusunik kalaallit kulturiannut aggersarusunnartarput, taanna naggasiivoq.

Aarhusimi magistratip suliaq ullumi sammissavaa, tamatuma kingorna illoqarfiup pisortaasa alliissutissaq septembarimi kingusinnerusukkut sammissallugu.

 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat