Assi: Camilla Dam

Filippinerit nunatsinniittut amerlanerpaat tullerileraat

Nunatsinni innuttaasut agguaraanni filipinerisut passillit innuttaasut amerlanerpaat tullerileraat. Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisit taama takussutissiipput.

Naalagaaffeqatigiiffimmi innuttaasuni kalaallini rubiiatut qalipaatilimmik passillit soorunami eqimattat amerlanerpaartaraat. Tulliatulli inissisimasut maanna allannguuteqarput.

Innuttaasut Islandimiut eqimattut tulliattut, thailandimiut pingajuattut ukioq mannamut inissisimapput. Naatsorsueqqissaartarfimmiillu naatsorsuinerit kingulliit takutippaa, filipinerit eqimattat taakku marluk qaangersimagaat.

PAASISSUTISSAT                                                     Innuttaasut nunatsinneersut, Savalimmiuneersut Danmarkimeersullu tamarmik danskisut innuttaassuseqaramik eqimattami ataatsimi allassimapput.

Ukioq 2017-imi filipinerisut tunuliaqutallik 204-t Nunatsinniipput, 2016-imilu 162-iupput.

Islandiut 162-it thailandimiullu 161-it nunatsinni ukioq manna najugaqarput.

Sverigemeersut, Norgemeersut Tysklandimeersullu eqimattat tulliinniipput.

AAMMA ATUARUK Restaurant glad for udenlandske medarbejdere

 

 

 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat