Filmi taanna filmit piviusulersaarutit pillugit festivalimi CPH:DOX-imi aamma takutinneqartussaagaluarpoq. Tamannali aamma taamaatinneqarpoq. Toqqorsivimmit assiAssi: Ulrik Gutkin (CFC Kort & Dok)

Coronamut aarlerineq: Kampen om Grønlandip takuteqqaarneqarnissaa taamaatinneqartoq

Filmip piviusulersaarutip "Kampen om Grønland"-ip Nuummi Katuami tallimanngorpat takuteqqaarneqarnissaralua coronavirus aarleqqutigineqarmat aamma taamaatinneqarpoq.

"Kampen om Grønland"-imik filimiliornermi ingerlatsisoq, Jørgen Chemnitz Facebookimini taama allappoq.

- "Kampen om Grønland"-ip tallimanngorpat takuteqqaarneqarnissaralua taamaatiinnassallutigu aalajangerpugut. Katersuunnermut malittarisassat sukaterneqartuarmata taassuminnga filmiliortoq, Kenneth Sorento Nuummukanngiinnassasoq aamma aalajangerparput, Jørgen Chemnitz taama aamma allappoq.

AAMMA ATUARUK CPH:DOX-imi ammaanersiornissaq taamaatiinnarneqartoq

Filmi taanna filmit piviusulersaarutit pillugit festivalip CPH:DOX-ip Det Kongelige Teaterimi marsip ulluisa 17-ianni ammaanersiornissaraluani aamma takutinneqartussaagaluarpoq.

Kisianni filmit piviusulersaarutit pillugit festivalernissaraluaq killiligaanngitsumik aamma taamaatinneqarallarpoq.

- Ajuusaaqaanga. Ukiunimi qulingiluani filmiliaraara. Filmillu piviusulersaarutit pillugit festivalip CHP:DOX-ip ammaanersiornerani takutinneqartussatut toqqarneqarmat nuanneqaaq. Piviusulersaarutinimmi filmiliortartuusugut tamanna takorluugarisarparput, Kenneth Sorento pakatsisimaarluni Danmarkimi tv-qarfimmut TV 2 Lorrymut taama oqarpoq.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat