Corona pillugu ullumikkut kisitsisit: Aatsaat taama amerlatigisut tunillanneqarsimasut

Nunatsinni tunillatsittut 504-t ullup unnuallu kingulliup ingerlanerani paasineqarput. Inuit arfineq-pingasut taassuma saniatigut napparsimmavimmut aamma unitsinneqarsimapput.

Coronavirusip tuniluunneranili aatsaat taama amerlatigisunik tunillatsittoqarpoq. Inuimmi 504-t ullup unnuallu kingulliup ingerlanerani tunillanneqarsimasutut paasineqarput, ullup unnuallu ingerlanerani aatsaat taama amerlatigalutik.

- Inuiaqatigiinni suli tuniluuttoqangaatsiarpoq, pingaartumik illoqarfinni annerni, illoqarfinnilu nunaqarfinnilu assigiinngitsuni tunillatsittut ataatsimut isigalugu aamma amerliartorlutik, Nunatta Nakorsaaneqarfia taama allappoq.

Inuit katillugit 1745-t nuna tamakkerlugu maanna tunillatseqqapput, aatsaallu taama amerlatigalutik.

Sumiiffinni ukunani tunillatsissimasut nutaat paasineqarput:

 

 • Ilulissani 107-t
 • Qeqertarsuarmi ataaseq
 • Aasiaanni marluk
 • Sisimiuni ataaseq
 • Kangerlussuarmi aqqanillit
 • Maniitsumi 44-t
 • Nuummi 307-t
 • Ittoqqortoormiini 14-it
 • Tasiilami ataaseq
 • Narsami aqqaneq-marluk
 • Qaqortumi sisamat

Inuit nuna tamakkerlugu arfineq-pingasut napparsimmavinni unitsinneqarsimasut Nunatta Nakorsaaneqarfiata aamma ilisimatitsissutigaa. Upernavimmi ataaseq, Ilulissani ataaseq Nuummilu arfiinillit, taakkunannga ataaseq peruluttut inaanniilluni.

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Uninngasut 0  
Toqusut 21  
Siullermik kapitissimasut 73%  
Aappassaa kapitissimasut 68%  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
  Nutarterneqarpoq: 
  Apriilip 1-aat 14:00

corona_model_001.png

Nunatsinni coronavirusi pillugu

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk