Nuummi misissuisarfik.Assi: Malik Brøns / KNR

Corona pillugu maleruagassat Nuummi upernavimmilu atuuttut nunatta sinnerani aamma atuussinnaalersut

Illoqarfigisaninni ulluni kingullerni 14-ini aallaaviinik ilisimaneqanngitsumik tuniluuttoqarsimappat killilersuinerit atuutissapput, maleruagassaq taanna marsi tikillugu atuutissaaq.

Nuummi amerlasuut qanermut assiaqutip coronapassillu ataasinngornermit atorunnaarnissaat qilanaarutigisimagaluarpaat. Killilersuinerimmi ullumimit atuukkunnaartussaagaluarput. Killilersuinerilli sapaammi unnukkut sivitsoqqinneqarput.

Killilersuinerillu nunatta sinneranut maanna aamma atuutilersinneqarput. Taakkulu marsip ulluisa arfernata tungaanut atuutissallutik.

Naalakkersuisut oqarnerat naapertorlugu tuniluunnerup pakkersimaarniarnissaa pissutigalugu killilersuinerit arlallit qaammatinut tulliuttunut pingasunut atuutilersinneqarnissaat politikerit aalajangerpaat.

Maleruaqqusallu tassaapput qanermut assiaquteqaqqusineq, tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanermut uppernarsaat angalanermullu malittarisassat nutaat.

Tunillatsinnerup aallaavia ilisimaneqanngitsoq killilersuilersitsisinnaasoq

Nunatsinni tunillatsissimasut katillugit maanna 321-upput. Avannaata Kommuniani tunillatsissimasut 149-sut maanna amerlanerpaapput.

Nuummi aamma tuniluuttoqarnikuuvoq, pingaartumik meeqqat atuartut taakkulu angajoqqaavisa akornanni.

Qasigiannguani sapaatip akunnerata siuliani annertuumik aamma tuniluuttoqarpoq, tassanimi tunillatsissimasut 50-init amerlanerusut paasineqarput.

Taamaammat Naalakkersuisut sumiiffinni pingasuni killilersuinerit atuutsinneqarnerat sivitsorpaat, killilersuinerillu taakku nunatta sinnerani aamma atuuttussanngortinneqarlutik. Kisianni aatsaat ullut 14-it kingulliit iluanni tunillatsinnerup aallaavia ilisimaneqanngippat atuutilissapput.

Tassa imaappoq assersuutigalugu nakorsaaneqarfiup Nuummi tunillatsissimasoq ataaseq paasiguniuk taassumalu suli tunillatsissimanera paasineqanngippat taava tamanna tunillatsinnerup aallaavia ilisimaneqanngitsuussaaq. Nakorsaaneqarfik taamaalilluni illoqarfimmut nunaqarfimmulluunniit pineqartumut killilersuinernik atuutsitsilissaaq.

Nunatsinni sumi qanorlu killilersuisoqarnera nakorsaaneqarfiup nittartagaatigut malinnaaffigineqarsinnaavoq.

Qanermut assiaquteqaqqusineq aallartissutigissavarput:

Nunatsinni qanermut assiaquteqarnissamut malittarisassat nutaat uani ataani takuneqarsinnaapput. Taakku decembarip ulluisa arfernannit marsip ulluisa arfernannut atuutissapput.

Illoqarfinni nunaqarfinnilu covid-19-imik aallaavianik ilisimaneqanngitsumik ullut 14-it kingulliit iluanni tunillatsittoqarsimappat 13-ileereersimasut ukunaniinnerminni qanermut assiaquteqassapput:

 • Inini tamanit iserfigineqarsinnaasuni isersimanerminni
 • Ulluinnarni atugassanik pisiniarfinni kiffartuussivinnilu sulisut atuisunut attaveqartartut suliaminnik isumaginninnerminni
 • Assartuutinut tamanit atorneqarsinnaasunut ilaanerminni, taakkununngalu bussit taxallu ilaapput.

Tassa imaappoq assersuutigalugu oqaluffinni pisiniarfinnilu atorneqarnissaa piumasaqaataavoq.

Maleruaqqusaniilli uku ilaatinneqanngillat:

 • Inuit sianissutsimikkut ajoqutillit, timimikkut tarnimikkulluunniit sanngiitsut allatulluunniit ajoqutillit, taamaalillutillu qanermut kiinnamulluunniit assiaqutinik atuisinnaanngitsut qanermut kiinnamulluunniit assiaqutinik atuinissamut piumasaqaammut ilaatinneqanngillat.
 • Ulluinnarni atugassanik pisiniarfinni kiffartuussivinnilu sulisut qanermut kiinnamulluunniit assiaqummik atuinatik plastikki assiaqut, atuisut sulisullu akornanni assiaqutaasumik atuisinnaapput.

Qanermut kiinnamullu assiaqutit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit ukunani peerneqarsinnaapput:

 • Nerinermi imernermilu.
 • Nakorsaatinik iisinermi.
 • Inunnik aatsaat qaneq isigalugu oqalunnermik paasinnissinnaasunik oqaloqateqarnermi.
 • Qanermut kiinnamulluunniit assiaqut peqqutigalugu anersaartorniapiloornermi merianngunermiluunniit.
 • Politiit kinaassutsimik paasiniaanerini.
 • Timersornerup nalaani

Inuit Covid-19-imik tunillatsinnikuusimasut tunillatsissimanerminnillu PCR-imik misissortinnermik siusinnerpaamik ullunik 14-inik pisoqaassuseqartumik sivisunerpaamillu sapaatinik akunnernik aqqaneq-marlunnik pisoqaassuseqartumik takutitsisinnaasut tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassapput.

Covid-19-imut misissortissimanermut uppernarsaat atuuttoq tassaavoq PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaat imaluunniit sukkasuumik misissuinertut ilisimaneqartumik peqqinnissaqarfik sinnerlugu misissugassatut tiguneqarsimasumik uppernarsaat, sivisunerpaamik nalunaaquttap akunnerinik 48-nik pisoqaassusilik.

Maleruaqqusaq ilaatigut politiinut, peqqinnissaqarfimmut Issittumi Sakkutooqarfimmut atuutsinneqanngitsoq, Naalakkersuisut alllapput.

Coronapas uppernarsaateqarnissamullu piumasaqaat

Kiisalu tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanermik uppernarsaateqarnissamik piumasaqaat:

 

 

Uku Covid-19-imut akiuussutissamik tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanermi imaluunniit Covid-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik atuuttumik takutitsisinnaanermi taamaallaat iserfigineqarsinnaapput.

Init, tamanit iserfigineqarsinnaasut aamma inuit sivikitsuinneramit isersimaffigisussaanngisaat maleruaqqusani ilaapput, assersuutigalugu:

 • Init, inuit tamat iserfigisinnaasaat, aammalu inuit nalinginnaasumik sivikitsumik isersimaffigisinnaanngisaat piumasaqaammut ilaatinneqarput, soorlu:
 • Neriniartarfiit, kaffisorniartarfiit, imerniartarfiit, diskotekit assigisaallu.
 • Kulturikkut sullissiviit, taakkununngalu ilaatigut kulturip illorsui, filmertarfiit, katersugaasiviit saqqummersitsisarfiillu ilaatinneqarput.
 • Innuttaasut illui assigisaallu.
 • Atuakkanik atorniartarfiit.
 • Illup iluani timersortarfiit – ilaatigut init inersuillu timersortarfiit, naluttarfiit, timigissartarfiit ilaatinneqarput.
 • Nujalerisarfiit, tagiartuisarfiit, pinnersaasarfiit assigisaallu.

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimanissamut imaluunnit tunillatsissimannginnermik uppernarsaateqarnissamut uku piumasaqaateqarfiunngillat:

 • Init taakkulu silataanni nunaminertat, ulluinnarni atugassanik niuertarfittut atorneqartut.
 • Allakkeriviit.
 • Mittarfiit.
 • Pisortani oqartussaasut suliffeqarfiillu pilersuisut iniutaat saaffiginnittunik sullissivigineqartut, saaffiginnittarfiit il.il.

Inuit uku ilaatinneqanngillat:

 • Meeqqat 12-it inorlugit ukiullit.
 • Inuit illoqarfinni nunaqarfinniluunniit ulluni kingullerni 14-ini Covid-19-imik, aallaavii ilisimaneqanngitsumik tuniluuttoqarneranik paasisaqarfiusimanngitsuniittut, aammalu Covid-19-imut misissortinnissamut periarfissaqarfiunngitsuniittut.

Nunatsinni coronavirusi pillugu
killiffik

Tunillatseqqasut ...  
Ullumi tunillatsittut 85  
Siullermik kapitissimasut 73%  
Aappassaa kapitissimasut 68%  
Tunillanneqarsimasut 9.485  
Uninngasut 15  
Anersaartuuteqartitaasut 0  
Toqusut 4  
corona.nun.gl-imi kisitsit takukkit  
   Nutarterneqarpoq: 
Januaarip 22-at 15:00
 

Coronavirusimik tunillatsinissaq pinaveersaaruk