Aqqaluk Jeremiassen aaqqissuusaanermut siulittaasutut qinerneqarami siulersuisuunernut 2017-imi februaarimi ilannguppoq. Novembarimi 2019-mi partiimut siulittaasunngorluni.

Atassut peqquserlunneraasoqareersolu: Partiimi tukattuliortoqareersorlu malittarisassanik sukaterivugut

Atassut millionit koruuninik akiitsueruppoq, aningaasallu sumut atorneqarnersut nakkutigineqarnerulerluni.

Partii aningaasaateqanngitsoq, millionit koruuninik akiitsoqarneq partiillu iluani aningaasat atorneqartunut nakkutillisoqanngitsoq. Tamakkuupput Atassummi atorneqarunnaartut, malitsigisaanillu malittarissassanik sukaterisoqarpoq.

Taama partiimi siulittaasoq, Aqqalu Jerimiassen, oqarpoq.

- Partiimi akiliissutaasinnaasumik korteqarunnaarpoq. Inuit marluk massakkut akuersisartunngortinneqarput, aningaasallu atorneqartussat 5000 koruuninit anneruppata partiip ulluinnarni aqutsisuinit ilaasortanit akuerineqaqqaartassaaq, Aqqalu Jerimiassen oqarpoq.

Atassutip allatsigisimasaata 2016-imiit 2017-ip allartinneranut unioqqutsitsisutut partiip aningaasaateqarfianiit oqaluttaanermut tapisianik 138.000 koruuninik tunineqartarsimanera pillugu, Atassummeersut arlaqartut ilisimannittutut eqqartuusivimmut unnerluussisussaatitaasunit sapaatit-akunnerata siuliuani aggersarneqarput.

AAMMA ATUARUK Atassutip allatsigisimasaa aningaasanik paarisanik tillittutut pinngitsuutinneqartoq

Atassummi allattaasoq pinngitsuutinneqarpoq, tamaakkaluartorli eqqartuusinerup ingerlanerani partiip aningaasaqarnerat ingerlanerluttoq paasineqarpoq, aningaasaateqarneq ajorluni, ukiumullu nalunaarusiani aningaasat sumut atorneqartarnersut nalunaarsorneqarneq ajornera partiimi arlaleriarluni erseqqissaasoqartarsimagaluarpoq.

Aqutsisortaat aningaasaqarnerliorfioreersumik tigusisut

Aqqaluk Jeremiassen aaqqissuusaanermut siulittaasutut qinerneqarami siulersuisuunernut 2017--mi februaarimi ilannguppoq, tassani Siverth K. Heilmann partiimut siulittaasunngortoq.

Atassummi siulersuisuuninngortoqarmat, partiip kontoani 1,2 millionit koruuninik amigartooruteqarpoq, saniatigullu 1,3 millionit koruuninik akiitsoqarlutik.

Partiip aningaasaqarnikkut naatsorsueqqisaartittagaalu Plusi Atassutillu siulersuisuuneri juunimi 2017-mi ataatsimiipput. Tassani partiip aningaasaqarnera oqaluuserineqarpoq - tassani allattaanerup tapisiai ilaallutik.

- Tassani akiitsut tamarmik akilerneqanassasut oqaatigaarput. Tassani akiitsut akiliinissamut killisarititaasut qaangiutereersut tamaasa akilerneqaanassasut, tassani oqaluttaasumut tapisiat paaseriasaarpagut. Taamaasillutalu misissuinissaq allartipparput, Aqqalu Jerimiassen oqarpoq.

Atassutip allatsigisimasaa eqqartuusivimmi pinngitsuutinneqartoq

Atassutip oqalutsimut tapinik inatsisaatsuliorluni akiliutaasarsimasutut decembarimi 2017-imi politiinut tunniussineranik misissuineq kinguneqarpoq, sapaatit-akunneratalu siuliani tamanna eqqartuusivimmi suliarineqarpoq.

Tassani Knud Kristiansen ilisimannittutut peqataavoq, taanami piffissap annersaani, oqalutsitut tapit akiliutaasarsimanerini, partiimi tassani siulittaasuuvoq. Taanna nassuiaavoq akiliutaasartut oqaanarluni akuerisarsimallugit, ulluinnarnili aqutsisorisanut oqaatigisarsimanagit.

Oqalutsitut tapit akiliutaasarsimanerat inatsisitigut unioqqutitsisuunerassallugu tunngavissaqanngitsoq eqqartuusivimmi kinguneratigut aalajangerneqarpoq.

Suliami Lars-Christian Sinkbæk allattaanermut illersuisuuvoq. Partiimi allaffissornikkut pissutsit qanoq inneranut tamanna takutitsisoq eqqartuusisoqareersoq taanna oqarpoq. 

- Tamanna pissusissamisut ingerlasoqannginneranik takussutissiaavoq. Tamanna sullitama pisuussutiginngilaa. Tamanna massakkut pisortarisaminit partiimilu ulluinnarni aqutsisunit akuerineqassasoq neriorsorneqarpoq.

Suliaq nunatta eqqartuusiveqarfianut suliassanngortinneqassanersoq unnerluussisussaatitaasunit ulluni qaninnerni aalajangerneqassaaq. Eqqartuusivimmi allattaaneq pinngitsuutinneqareeraluartoq, Atassummiit oqalutsitut tapinik massakkut allattaasumut akiliuteqarneq ajorpoq.

- Tamakku avataanut suliaritittarpavut, ilaatigut allattaanerup nammineerluni nutserisarpoq, tamannalu sulinermi isumaqatigiissummi aalajangerneqareerpoq, Aqqalu Jerimiassen oqarpoq.

Atassutip aningaasat massakkut uninngasuutigisai millionit affaasa missaaniittut, taassumap oqaatigaa.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat