Angut marluk politiinit Aasiannukaanneqarput.Assi: KNR

Angutit marluk Aasiaat kujataata kangisissuani nassaarineqartut

Angutit umiatsiaaraat orsuerussimavoq ujaasinerlu aallartinneqarluni.

Angutit marluk 21-nik ukiullit ulluni marlungajanni tammaaneqareerlutik ippassaq nassaarineqaramik qiiallutillu qasupput.

Sumiiffiup eqqaani najugallit angutinik marlunnik ippassaq unnukkut qulingiluat eqqaani nassaarinnittuupput. Taakku Aasiaat kujataata kangisissuani nassaarineqarput. Angutit kisariarlutik nunamut ikaarsimapput.

Angutit 21-nik ukiullit marluk marlunngornermi ualikkut tallimat eqqaannili tusarfigineqarsimanngillat. Taakku umiatsiaaqqamik sungaartumik ammasumik initalimmik Kangaatsiamiit Aasiannukarniarsimapput.

AAMMA ATUARUK 64-nik ukiulik ujaarineqartoq illuaqqami nassaarineqartoq

Tusarfigineqanngimmatali ilaqutaat ernumalerlutik politiinut attaveqarput. Ujaasineq Issittumi Sakkutooqarfik suleqatigalugu ippassaq ualikkut tallimat eqqaani aallartinneqarpoq.

Air Greenlandimit qulimiguulik aallartinneqarpoq, umiarsuarlu alapernaarsuut, Knud Rasmussen aamma ujaasiartortinneqarluni.

Sumiiffiup qanittuani najugaqartut angutinik marlunnik ujaaseqataanissaannik aamma qinnuigineqarput. Taakkualu ilaasa umiatsiaaraq ammasoq initalik ilisaraat angutillu marluk ippassaq unnukkut qulingiluat eqqaani nassaaralugit.

Angutit marluk qiiallutillu masaqisut nassaarinnittunit umiarsuarmut alapernaarsuummut Knud Rasmussenimut ikaarunneqarput.

Tamatuma kingorna politiinit Aasiannukaanneqarput.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl