Nunatsinni inersimasut akornanni aningaasanoorajunnermik ajornartorsiuteqartut 2005-imi 4 procentiusimariarlutik 2014-imi marloriaatingajanngorsimapput, tassa 7,2 procentimut qaffariarsimapputAssi: KNR

Allorfik aningaasanoorajuttunut atuakkamik saqqummersitsisoq

Aqussinnaanngisamik aningaasanoorajuttut ukiut qulit ingerlaneranni marloriaatingajammik amerlinerat, katsorsaavimmit Allorfimmit malugilluarneqarpoq. Aningaasanoorajuttullu ikiorniarlugit atuakkamik kalaallisuunngortitamik sakkussaalluarsinnaasumik maanna saqqummersitsipput.

Tips og Lottonik immersuinissaminnik pinngitsuuisinnaajunnaartartut, amerlineri katsorsaavimmi malugineqartoq, Allorfimmi pisortap, Birgit Nicklasenip oqaatigaa.

- Aningaasanoortartut amerliartorput. Tamanna inuiaqatigiit peqqissusaannik misissuisitsinermi takuneqarsinnaavoq, aningaasanoorajunnermillu ajornartorsiuteqartut amerliartuinnartut maani katsorsartittarput.

Taamaattumik atuakkamik aningaasanoorajuttuunerup qaangerniarneranut iluaqutaasinnaasumik saqqummersitsipput. 

- Aqussinnaanngisaminnik aningaasanoorajuttunngoriartornerminnik takunnissinnaasut atuagaq nittartakkatsinniittoq neriuppunga anillatsikkumaaraat. 

      - Aqussinnaanngisaminnik aningaasanoorajuttunngoriartornerminnik takunnissinnaasut atuagaq nittartakkatsinniittoq neriuppunga anillatsikkumaaraat, Allorfimmi pisortaq Birgit Niclasen oqarpoq.

Aningaasanoorajuttut amerliartortut


Atuagaq Henrik Tingleff-imit allagaasoq kalaallisuunngortitaavoq. Taassuma aningaasanoorajuttunit atorluarneqarsinnaanissaa, Allorfimmi allaffiup pisortaata naatsorsuutigaa. 

- Atuakkamik atuisinnaasut amerlanerpaat angusinnaanissaat, aningaasanoorajuttuunerullu qaangerneqarsinnaanerata amerlanerpaat takusinnaalissagaat neriuutigaarput, Birgit Niclasen oqarpoq.

Nunatsinni aningaasanoorajunnermik ajornartorsiuteqartut ukiuni kingullerni amerliartuinnarput. Nunatsinni inersimasut akornanni aningaasanoorajunnermik ajornartorsiuteqartut 2005-imi 4 procentiusimariarlutik 2014-imi marloriaatingajanngorsimapput, tassa 7,2 procentimut qaffariarsimasut, Inuiaqatigiit peqqissusaannik misissuisitsinermi kisitsisit takutippaa.          
Tamannalu katsorsaavimmi sulisunit aamma maluginiarneqarpoq. 

- Aningaasanoorajuttut aningaasanoorajuttuunertik pillugu aliasorujussuartarput. Ilaat nikallungarujussualersinnaasarput, ilaallu aningaasanoorajuttuunertik ajornartorsiutigalugu imminut toqunnissamik eqqarsaateqartarlutik, Allorfimmi pisortaq, Birgit Niclasen oqarpoq.
Atuagaq 'Aningaasanoorajunnermiit aniguineq' allorfik.gl-imi uani aaneqarsinnaavoq. 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat