Assi: Kim Sungwon

Naalakkersuisoq vil lette afgiftsbyrden på ATV'ere

Naalakkersuisoq for finanser vil hjælpe fåreholderne ved at afskaffe afgifter på ATVére

Et forslag fra Departementet for Finanser og om at fjerne indførselsafgiften for snescootere og ATV’ere er nu sendt i høring.

Dermed banes der vej for at fremme erhvervsudviklingen for brugere af snescootere og ATV’ere i deres erhverv, mener Naalakkersuisut.

AAMMA ATUARUK Biilinut akitsuusersuinissaq akornusiissaaq

Naalakkersuisoq for finanser og skatter forventer, at det bliver en fordel for samfundet, hvis indførselsafgiften for snescootere og for de firhjulede såkaldte ATV’ere bliver fjernet.

- Afhængig af lokaliteten af bygderne i yderdistrikterne, så vil det være en fordel for virksomheder, der bruger ATV’ere at fjerne afgifterne til snescootere og ATV’ere, siger Pele Broberg.

AAMMA ATUARUK ATV-t pillugit inatsit malinneqanngitsoq

Fåreholderne i Sydgrønland bruger ATV’ere i deres arbejde og målet er at lette dem økonomisk.

- Og vi hører jo i dag, at fåreholderne kun bruger ATV’ere en del af året, fordi de ikke kan betale afgiften eller mener, at det er for dyrt. Derfor har vi selvfølgeligt søgt at se på, hvordan vi kan hjælpe dem med muligheder for at fremme deres erhverv, forklarer Naalakkersuisoq for finanser.

AAMMA ATUARUK Naalakkersuisup akitsuusiisannginneq atorunnaarsinniaraa

Indførselsafgiften for en snescooter er nu på 22.000 kr., og ved at fjerne den samtidig med at ATV-afgiften fjernes, håber Naalakkersuisoq at det vil få en positiv indflydelse på blandt andet turismeerhvervet.

- Hvis de ikke har råd til ATV’ere eller snescootere i bygderne, så kan de ikke transportere turister eller transportere affald, hvor ATV’ere blandt andet bruges og selvfølgelig også ved indhandlingen, siger altså Naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg.

I perioden 2014 - 2017 har indførselsafgifterne for snescootere og ATV’ere givet en årlig indtægt på 6,4 mio. kroner i gennemsnit.

Hvis Inatsisartut bakker op om forslaget, træder loven i kraft fra 2019.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat