Mange børn og ældre giver større bloktilskud

Hvis mange børn og ældre flytter til en af de nye storkommuner, får kommunen et større bloktilskud og dermed flere penge i kommunekassen.

Det er Kanukoka og landsstyret, der i fællesskab har foreslået en model, hvor bloktilskuddet i fremtiden blot skal regnes ud efter to afgørende kriterier.

Dels forsørgerbyrden, der handler om hvor mange ældre over 64 år og hvor mange unge under 18 år, der bor i den nye storkommune.

Dels hvor mange personer i den arbejdsduelige alder der bor i kommunen.

Det betyder, at får en kommune tilflyttere mellem 18 og 64 år, så falder kommunens bloktilskud, fordi denne gruppe tilflyttere forventes at tage arbejde og bidrage med skatteindtægter.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat