Nye anbefalinger til personaleflytninger i forbindelse med reform

Overordentlig stramme tidsplaner – grænsende til det urealistiske. Sådan lyder vurderingen fra den arbejdsgruppe, som skulle se på personalesituationen ved kommunalreformen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række retningslinjer til kommunerne og hjemmestyret, til når offentligt ansatte skal rykkes rundt i forbindelse med kommunalreformen.

- Enhver forandring skaber usikkerhed hos personalet, uanset placeringen i hierarkiet. Uanset om usikkerheden er begrundet eller ikke, medfører den et fald i effektiviteten og i værste fald en opsigelse til fordel for en stilling, der opleves som mindre usikker, advarer arbejdsgruppen i et notat.

Gruppen kommer med ni konkrete anbefalinger til, hvordan usikkerheden blandt de offentligt ansatte kan mindskes og overflytningen af personale ske så effektivt som muligt.

Blandt andet anbefales det, at alle overflytninger så vidt muligt sker frivilligt, at der vedtages en lov om overførslen af opgaver, så der er en hjemmel til at overflytte medarbejderne, og at de ansatte ved hjemmestyret, der skal flytte job til det kommunale, får en afklaring på, om de også skal flytte bolig.

Der kan også opstå et problem i forbindelse med, hvilken myndighed der kan opsige stillinger. Hvis der ikke er en stilling til en kommunal medarbejder i den nye storkommune, så kan man komme ind i en situation, hvor den gamle kommune nægter at opsige den ansatte, mens den nye kommune ikke kan finde en stilling til vedkommende, advarer arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra KANUKOKA, Personaledirektoratet og Økonomidirektoratet.

Isummersuutit

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartut Ukiakkut AtaatsimiinneratNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat