Usikker tid for kommunalt ansatte

Mange kommunalt ansatte er usikre på fremtiden efter kommunalreformen. Kan de beholde jobbet, eller skal de flytte? Det er blot nogle af de spørgsgmål, der presser på.

Mange kommunalt ansatte ved ikke hvad der sker med deres job i den nærmeste fremtid. De kender datoen for kommunesammenlægningen, men hvad der skal flyttes hvorhen og hvornår er mere uklart.

I den kommende Sydkommune er der givet ansættelsesgaranti til medarbejderne. Derudover informere man løbende medarbejderne for så vidt muligt at komme usikkerheden til livs.

- På personalemøder giver vi medarbejderne indblik i de politiske drøftelser, så de kan følge med i hvordan det kører. Alle skal føle sig trygge og vide at de også efter kommunesammenlægningen har et arbejde, fortæller personalechef i Nanortalik Kommune Henrik Lyberth.

I Nanortalik Kommune satser man på, at ingen af de kommunale medarbejdere skal flytte til en anden kommune, men intet er sikkert endnu, siger Henrik Lyberth.

Selv om kommunen forsøger at informere medarbejderne så godt som muligt, kan det stadig være svært at følge med i hvad der sker. Det synes fuldmægtig i bogholderiet i Nanortalik Kommune Dorthe Marie Lynge.

- Vi får nogle mails og sådan, men det er alligevel lidt forvirrende at følge med i, siger hun.

Til gengæld er hun meget afklaret med hensyn til at flytte kommune eller skifte job.

- Jeg vil blive i min egen by, jeg vil ikke flytte nogle steder. Hvis jeg bliver tilbudt at få en anden arbejdsfunktion, så vil det blandt andet komme an på lønnen. Hvis det er den samme, vil jeg nok sige 'ja tak' til en anden stiling, siger hun.

Isummersuutit

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartut Ukiakkut AtaatsimiinneratNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat