Havnearbejder: For stor forskel mellem rig og fattig

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem det særligt hårde arbejde og dermed også den gode løn. Det er ikke mindst de ufaglærte havnearbejdere et tydeligt eksempel på.

80 kroner i timen er virkeligheden for en havnearbejder i Nuuks Havn, hvor vi mødte tillidsmand Gerth Sigurdsen.

- Afstanden mellem rig og fattig i dette samfund er blevet for stor. Se blot på vores timeløn', fortæller Gerth Sigurdsen.

Vi håber selvfølgelig på, at få en bedre løn i den nærmeste fremtid end den, vi får nu. Der er efter min mening for stor forskel på en terminalarbejders timeløn og vores. Terminalarbejderen får 10 kroner mere i timen end havnearbejderen.

Begge løngrupper arbejder under samme vilkår i al slags vejr. Og det er ikke sjældent vi, når vejret er dårligt, er på arbejde i op til et døgn, når vi laster og losser skibe. På mange måder opfatter jeg vores arbejde som en samfundsopgave, hvor vi servicerer hele det grønlandske folk ved at sørge for, at de modtager deres livsnødvendige varer til tiden.

Det er nu ikke udelukkende kravet om en bedre løn, der er i spil her før landstingsvalget. Også ulighederne i samfundet og politikernes manglende indsats bekymrer havnearbejdernes tillidsmand.

- Det er på tide de fleste af de gamle politikere bliver skiftet ud. Igen og igen hører vi, at der nok skal ske noget, når det eksempelvis gælder pensionisterne og børnene. Sandheden er desværre, at der stort set ingenting sker. I det hele taget er der for stor afstand mellem rig og fattig i vores samfund. Det er en stor uretfærdighed., slutter Gerth Sigurdsen.

Isummersuutit

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartut Ukiakkut AtaatsimiinneratNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat